Jon-Erik Egerszegi

Jon-Erik Egerszegi, lektor vid ELTE, Budapest, chef för MediaCenter i Västerbotten 2002-2011


Mottagare av Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021 som en av ledarna för större regionala mediacenter med stor betydelse för skolors och elevers tillgång till och pedagogisk användning av digitala medier.

Vilka två, tre insatser vill du främst lyfta fram i det du jobbat med sedan 2002, när det gäller skolans digitalisering av direkt betydelse för lärarkåren? 
– 
MediaCenter i Västerbottens län var en liten organisation. Vi var oerhört beroende av att hitta samarbeten med Umeå Universitet, andra aktörer i Umeå och regionen och även andra regioner. Dessutom behövde vi hela tiden läsa av vad som hände på nationell nivå och föra det vidare till de 15 kommuner som var våra uppdragsgivare! Vare sig det rörde digitalisering eller allmän skolutveckling. 

– Denna lilla organisation behövde dessutom en både bred och djup kompetens inom framförallt pedagogik men också en systemförståelse av hela skolan och insikten om hur media och IT kunde föra in ett mervärde i undervisningen från förskolan till grundskolan till gymnasiet. Och vi hade tur, vi hade de bästa och mest kompetenta medarbetare man kan finna. Det var en styrka. 

– Tekniken var alltså inte särskilt intressant. Digitaliseringen var och är ofrånkomlig. När den fungerade så att den blev ett medel till allmän skolutveckling var det bra men det var ju inte var dag det var så. Jag tror att vårt arbete kunde fungera som idégivare och att stötta och komplettera och förstärka det som hände i de femton Västerbottenkommunernas skolor. 

Vad av detta har haft störst betydelse och på vilket sätt? 
– 
Det fanns en förhoppning om att vi kunde ge skolorganisationerna i kommunerna en idé om hur de skulle kunna utveckla sin verksamhet med media och IT. Vi kunde tillhandahålla media och kompetensutveckling. Förhoppningsvis kan det ha satt spår. 

Vad anser du är de största utmaningarna/ utvecklingsområdena när det gäller skolans användning av de digitala möjligheterna framöver? 
– 
Den stora frågan är ju hur man skapar en likvärdig skola där tillgången till fungerande IT, tillgång till media och mediering av undervisningen verkligen finns tillgänglig i meningsfulla sammanhang i en skolutveckling för alla. Och att man på ett konstruktivt sätt kan hantera den brist på likvärdighet som finns i de ungas liv både i skolan och utanför skolan. 

– Det är nu, som i slutet av 90-talet, skolan som ska beskriva behoven och vad de ska ha och självklart ska det hörsammas. IT-företag, läromedelsförlag och kommunernas IT-avdelningar ska självklart svara upp mot de krav skolan ställer. De får inte begränsa möjligheterna för lärarna eller eleverna. 

– Digitaliseringen är ofrånkomlig! Men i skolan bör den rimligen ske på elevers och lärares villkor. 

Jon-Erik Egerszegi tilldelas Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021 i kategorin Regionala mediepedagogiska centra, tillsammans med Lars Björn, GR Utbildning, Ann-Britt Dahl, Mediapoolen, Västergötland och Åke Sjöberg, AV-Media Kronoberg.

Samtliga mottagare av Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021