Patricia Diaz

Patricia Diaz, doktorand KTH, lärare, föreläsare och författare


Mottagare av Guldäpplets Jubileumsutmärkelse för spridning och inspiration kring undervisning och lärande med digitala verktyg.

Vilka två, tre insatser vill du främst lyfta fram i det du jobbat med sedan 2002, när det gäller skolans digitalisering av direkt betydelse för lärarkåren? 
– 
Sett ur ett större perspektiv tror jag att mina tre böcker, texter till Skolverket lärportal, artiklar för Grundskoletidningen, programledaruppdrag för URs ”Lärlabbet” och tillhörande utbildningsinsatser/föreläsningar (sedan 2011) över hela landet har haft betydelse för många lärare då mitt fokus har varit att belysa hur digitala verktyg kan användas för en formativ och språkutvecklande undervisning. Jag har också via mina sociala mediekanaler bidragit till att dela såväl inspirerande exempel som problematiserande av digitalisering generellt och användningen av digitala verktyg i undervisningen mer specifikt. Framöver hoppas jag förstås att min kommande avhandling ska ha direkt betydelse för lärare! 

Vad av detta har haft störst betydelse och på vilket sätt? 
– 
Troligtvis har böckernas spridning och de utbildningsinsatser/föreläsningar som jag har genomfört de senaste tio åren bidragit till lärares kompetensutveckling, dels kopplat till den övergripande tanken om hur digitalisering påverkar oss på individ-, skol- och samhällsnivå, dels kopplat till den konkreta användningen av digitala verktyg i undervisningen.

Vad anser du är de största utmaningarna/ utvecklingsområdena när det gäller skolans användning av de digitala möjligheterna framöver? 
– 
Den bristande likvärdigheten avseende lärarnas och därmed även elevernas digitala kompetens över landet är fortfarande ett utvecklingsområde. Vi behöver även utveckla vår förståelse för hur vi kan dra nytta av dels relativt enkel och dels mer avancerad teknik för att bättre kunna bedriva en mer individanpassad och tillgänglig undervisning.

Rapporter, böcker, webbsidor för vidare läsning
Webbplats
Facebook
Instagram
Författare till: Digitala verktyg för språkutvecklande undervisning,
Arbeta formativt med digitala verktyg, Webben i undervisningen samt medverkan i antologin Interaktiva medier och lärandemiljöer (red Elza Dunkels och Simon Lindgren). Läs mer

Patricia Diaz tilldelas Guldäpplets Jubileumsutmärkelse i kategorin Fristående nationella aktörer, föreläsare, författare

Samtliga mottagare av Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021