BRAVOLesson

100 miljoner – så många lektioner genomförs i Sveriges skolor varje läsår. Vilken möjlighet till ännu mer lärande. Det är så vi tänker. Vi brinner för elevernas lärande!

BRAVOLesson är app-webb-video för att systematiskt organisera och leda arbetet med lektionsobservationer och kollegialt lärande. Reflektion och återkoppling till/mellan lärare på vetenskaplig grund för att tillsammans utveckla skicklig undervisning i varje klassrum. BRAVOLesson startades 2017 och används idag av kommuner och skolor inom alla skolformer i flera länder.

Guldäpplet och alla skickliga lärare som använder IT som stöd i sin undervisning är en viktig kraft för att utveckla svensk skola, undervisning och lärande. Det känns som ett sammanhang där vi vill vara med! Vi kan få inspiration och får möjlighet att hjälpa till att sprida goda idéer och beprövade erfarenheter.

BRAVOLesson