Lektion både i klassrummet och online

Jag tänker att vi i skolan skall arbeta med låt oss säga andra världskriget. Jag börjar lektionen med att ta närvaro, både i klassrummet och online. En del elever kanske är hemma på grund av sjukdom. De kan då koppla upp sig online och jag använder Google Classroom, för att både de och de som är i skolan skall kunna följa med i undervisningen. På så sätt så drabbas eleverna inte lika mycket av att vara hemma, utan de kan följa med i undervisningen precis som de som är på plats.

Foto på Marcus Henriksson


Av Marcus Henriksson, lärare i historia, samhällskunskap och entreprenörskap på Rytmus gymnasium i Borlänge. Nominerad till Guldäpplet, 2021.

Artikeln är en del i Guldäpplets jubileumsbok, del 2: Framtid. Med bidrag från lärare och ledare, forskare och innovatörer ger den perspektiv på lärares professionsutveckling och på digital skolutveckling.

Jag visar sedan min Powerpoint, där jag börjar prata om anledningarna och faktorerna bakom starten av andra världskriget. Jag kanske pratar lite om depressionen efter börskraschen 1929, hur detta följdes av diktaturer i Italien, Spanien och Tyskland. Jag går igenom de olika ideologierna som var dominerande i Europa vid den här tiden (fascism, nazism och kommunism). 

Samtidigt som jag går igenom dessa saker så har jag några frågor kopplat till föreläsningen som eleverna får svara på. Frågorna finns i ett häfte som ligger i Google Classroom. Detta gör att såväl de elever som är på plats i klassrummet och de som är hemma, kan svara på dem och det gör också att eleverna måste vara aktiva under lektionen. 

De förväntas besvara frågorna, samtidigt som de får en djupare förståelse. Forskningen visar att när elever både lyssnar och skriver, så lär de sig mer eftersom en mer varierad undervisning leder till bäst resultat. Jag låter sedan eleverna diskutera frågorna i mindre grupper. De som är med online bildar en egen grupp.

Digitala verktyg underlättar
Jag avslutar sedan lektionen med ett antal frågor i Kahoot, kopplade till föreläsningen som jag precis har haft med eleverna. Jag ser då vilka elever som har hängt med, vilka saker de har lärt sig bäst och vad jag eventuellt kan bli bättre på i framtiden. Elever tycker som vanligt att det är jättekul med Kahoot i och med att de hamnar på en topplista om de presterar väldigt bra. Samtidigt så ser man inte de eleverna som presterar sämre, men det kan däremot jag senare titta på i statistiken. 

Föreläsningen ligger redan innan lektionen började på Youtube och jag har dessutom länkat den i Classroom. Jag ber de elever som inte har hängt med eller svarat på alla frågor, att gå in när de har tid och möjlighet och titta på föreläsningen igen. Jag påminner eleverna att de när som helst kan gå in och kolla på de saker som de tyckt varit svåra att förstå. Jag kollar sedan att alla eleverna har svarat på frågorna i häftet i Classroom, så att jag vet att alla hänger med. 

Så här bedriver jag min undervisning i dag och den uppskattas av i stort sett alla elever. De tycker att undervisningen både är rolig, intressant, lärorik och att upplägget med lektionerna är väldigt tydligt. De uppskattar att alla föreläsningar finns tillgängliga, särskilt innan det är dags för prov. Jag hoppas att fler lärare upptäcker hur digitala verktyg kan underlätta, både för lärare och elever.

Text: Marcus Henriksson.
Karta: Istockphoto

Guldäpplets jubileumsbok, del 2: Framtid