Fokus: barns undran, lärande, trygghet – och röster i världen

Juryn för Guldäpplet har utsett Fredrik Söderlund, Caroline Engvall, Per Dahlbeck och Per Falk till mottagare av Guldäpplejuryns Särskilda Pris 2023. Priset delas ut av stiftelsen Yngve Lindbergs Minne med partners, till en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av it och medier.

I år har juryn valt att med Guldäpplejuryns Särskilda Pris rikta ljuset mot förskolan.

– Vi uppmärksammar insatser som från olika utgångspunkter har stor betydelse för att bidra till meningsfull förskola, inriktade på barns och ungas allsidiga utveckling, på deras trygghet och egna röster liksom deras undersökande och upptäckande av natur, fysiska och digitala världar, medier och nät, säger Peter Becker, ordförande i Guldäpplets jury.

De fyra som delar på Guldäpplejuryns Särskilda Pris 2023 är:

Per Dahlbeck, universitetsadjunkt på fakulteten för lärande och samhälle på Malmö universitet och utvecklingssekreterare på Pedagogisk Inspiration i Malmö stad. Han har lång pedagogisk erfarenhet från förskola/skola och skolledarskap, liksom redaktörskap för en rad böcker om förskola, pedagogik, estetik och hållbarhet, och ledande roll i förändringsprojekt med barn och förskolor, som dokumenterats i filmer och Innofestival mm. Per vill ge barn och unga röst, engagera barnen i demokratin och motivera till lärande.

Caroline Engvall, författare, journalist och föreläsare. Hon arbetar för barns trygghet på nätet och är författare till barnboksserien ”Nollan och nätet” (läsålder 7-10 år) och ”Nollan och nätet JUNIOR” (ålder 3-6 år). Caroline föreläser och driver projekt som hjälper barn som utsätts för brott på nätet, med utbildningsmaterial, hjälpsajter, poddar och tv-dokumentärer samt utbildningsprogrammet Safe selfie academy. Caroline sprider hopp och kunskap.

Per Falk, utvecklingsledare på Sektorn för Lärande och Bildning i Sundbybergs kommun och processledare på Kvasar Makerspace samt undervisar på förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet. Per arbetar med att skapa tillgängliga lärmiljöer för undervisning, labb och skolutveckling. Detta inkluderar makerspaces, workshops och knytkonferenser för att förmedla kunskap och inspiration. Per arbetar för barns tillgänglighet till alla slag av resurser och vill väcka deras förundran.

Fredrik Söderlund, central utvecklare sedan tio år för Västerås förskolor. Med en bakgrund som förskollärare har han under många år arbetat med förskolans lärspridare, personalens delande och kunskapsutveckling. Han har bidragit till att sätta förskolans arbete och digitalisering på kartan i hela landet, där han är en efterfrågad inspiratör med fokus läroplanen och innehållet i förskolans undervisning. Fredrik gör professionens erfarenheter synliga och deras röster hörda.

Om Lärarpriset Guldäpplet
Guldäpplet är en utmärkelse som syftar till att synliggöra lärare som utvecklar undervisningen och arbetar med stöd av digitala verktyg, medier och arbetsformer. Nomineringar görs av kollegor, skolledare och skolhuvudmän över hela landet. I juryn medverkar de två senaste årens Guldäpplepristagare, företrädare för samtliga partners samt Susanne Kjällander, docent, Stockholms universitet.

Guldäpplejuryns Särskilda Pris delas ut till en eller flera personer, oftast utanför lärarkåren, som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av it och medier.

Mottagarna av Guldäpplejuryns särskilda pris presenterades av jurymedlemmarna Peter Becker, Robert Fahlgren och Susanne Kjällander vid ett webbinarium den 20 september:

Möt årets mottagare av Guldäpplejuryn Särskilda Pris
Boka onsdagarna på Zoom

• Tema: Att göra förskolans erfarenheter synliga och lärarnas röster hörda, med Fredrik Söderlund.
Se webbinariet i efterhand

• Tema: Att ge barn och unga röst, engagera barnen i demokratin och motivera till lärande, med Per Dahlbeck.
Se webbinariet i efterhand

• Tema: Att hjälpa barn som utsätts för hat, hot och brott på nätet. Att sprida hopp och kunskap, med Caroline Engvall, onsdag 18 oktober kl 11-12.

• Tema: Att arbeta för barns tillgänglighet till alla slag av resurser – och väcka deras förundran med Per Falk, onsdag 25 oktober kl 11-12.

Till anmälan

Presentation av finalisterna till Lärarpriset Guldäpplet
Finalisterna till Lärarpriset Guldäpplet presenteras onsdagen den 4 oktober kl 11-12 på Zoom av Robert Fahlgren, Alexandra Blomberg och Peter Becker. Anmälan

Prisutdelning
Lärarpriset Guldäpplet och Guldäpplejuryns Särskilda Pris 2023 delas ut vid en högtidlig ceremoni på Guldäpplets Dag, torsdag 26 oktober i Stockholm.