På väg mot framtiden – och ut i rymden – med 3D i skolan

Hur kan man ta sig an teknikämnet som behörig i ämnet, men med ett opraktiskt handlag? Jo, man letar nya sätt att hantera tekniken på och man söker samarbetspartners som vill vara med på den resan. Den duo som detta mynnade ut i är kombinationen av oss – Mia Lägnert, lärare i de fyra SO-ämnena och Pernilla Abrahamsson lärare i Ma/NO/Tk. 

Av Pernilla Abrahamsson, lärare i Ma/NO/TK och Mia Lägnert, SO-lärare, på Norrevångskolan i Karlshamn. Pristagare Guldäpplet 2020.

Artikeln är en del i Guldäpplets jubileumsbok, del 2: Framtid. Med bidrag från lärare och ledare, forskare och innovatörer ger den perspektiv på lärares professionsutveckling och på digital skolutveckling.

I skolan är vi styrda av de styrdokument vi har att tillgå, och kursplanen i teknik har många olika delar att ta sig an. I centrala innehållet och i kunskapskraven hittar vi många delar som kan kopplas till ny teknik och digitala arbetsmodeller. 

När vi startade vårt projekt med ämnesöverskridande temaarbete med 3D som bas, arbetade Mia redan med 3D i skolans digitala profil, och där startade vårt samarbete. Vi har jobbat mycket på hur vi kan samarbeta och få in både SO och teknik i våra projekt. Målet har hela tiden varit att det ska vara områden som elever kan känna en mening med, och helst med en anknytning till näringsliv och lokala aktörer. Världen utanför skolan är inte uppdelad i ämnen och därför är ett av målen att de projekt vi jobbar med i 3D ska vara ämnesöverskridande. Vi kommer här att beskriva ett av våra samarbetsområden.

“Resan till Mars”
I detta tema har vi sett att väldigt många ämnen kan vara delaktiga, men här har vi begränsat oss och fått med följande: fysik, teknik, geografi, samhällskunskap, historia.

Upplägget för arbetet har varit att eleverna ska tänka sig ett fiktivt, men i framtiden möjligt scenario. Det har gjort dem engagerade och delaktiga. I detta fall har det handlat om att de ska kolonisera planeten Mars. Uppdraget har gått ut på att hitta smarta lösningar för olika behov, till exempel boendemiljö, odlingsmöjlighet, transport, hälsa. Här kommer flera aspekter in som de behöver resonera kring och arbeta med. Hur ser till exempel livsmiljön ut på planeten, hur bygger man smart och vilka material är lämpliga och vad innebär det för en planet att bli koloniserad? Det praktiska arbetet innebär att de ska rita sina förslag till lösning av ett behov. 

Detta gör de i 3D programmet. Det har visat sig bli många kreativa lösningar som eleverna sedan resonerat kring vid sin redovisning. Det har ritats som exempel dusch med återvinnings- och reningssystem, sovplatser som sparar plats och de har hela tiden behövt fundera över lämpliga material, hållfasthet och miljöperspektiv. Hela processen har också byggt på grunden att pröva och ompröva sina idéer.

Arbetet handlar också om samhälleliga aspekter som till exempel hur en kolonisering påverkar de som blir kvar på jorden och vad en kolonisering av en planet innebär. På en ny plats och med en ny grupp av människor behöver man komma överens om hur det nya samhället ska fungera. Här får eleverna tänka igenom olika typer av styrelseskick och vad som skulle fungera bäst. 

Innehåll och planering
Elevernas uppgift är att planera en resa till Mars. De ska utgå från att det inte kommer att vara möjligt att åka tillbaka till Sverige. 

Först får de fundera över och diskutera följande frågor: 
• Varför behöver ni kolonisera Mars?
• Vilka ska följa med (10 personer)?
• Varför ska dessa personer följa med?

Eleverna ska i sitt arbete få med:
• Hur skaffar man mat?
• Vilka kunskaper behöver människor ha som ska följa med?
• Hur löser man boende?
• Hur ser en dag på planeten ut?
• Hur ser man till att hålla sig i form?
• Vad händer om man blir sjuk?
• Vad behöver ni veta om planeten Mars innan ni åker (till exempel medeltemperatur, gravitation, vatten och luft, duschmöjlighet, med mera)?
• Vad blir det för konsekvenser för planeten Mars och för människorna som är kvar på jorden?
• Vilka paralleller kan man dra till kolonialismen under 1500 talet och 1800-talet? 
• Hur fattar man beslut? 
• Vilka lagar och regler ska gälla? 
• 3D modell över någon praktisk lösning med resonemang om materialval och hållbarhet, inklusive hållfasthet

Redovisning och bedömning
Muntlig redovisning och visning av modell samtidigt som resonemang och diskussioner bedöms kontinuerligt under lektionerna. Eleverna ska visa sina lösningar i form av bilder/modeller och ska kunna visa upp en modell i 3D som visar någon av de lösningar/problem de har arbetat med. Det kan till exempel vara en bostad, toalett, odling, transport. I redovisningen ska de också ha med resonemang om materialval och modellens hållfasthet.

Kunskapskrav som berörs:

Teknik:
 • genomföra konstruktionsarbeten och digitala modeller, samt resonera om material
• resonemang om konsekvenser av teknikutveckling för individ, samhälle och miljö

Fysik:
• kunskap om universums uppbyggnad och utveckling
• hur människa och teknik påverkar miljön
• ge exempel på och beskriva naturvetenskapliga upptäckter

Samhällskunskap
• hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra 
• resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande

Geografi
• kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur
• resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen (eller rymden).

Historia
• kunskaper om historiska förhållanden/skeenden/orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar
• samband mellan olika tidsperioder/resonemang om tänkbar fortsättning på utvecklingslinje

Vår önskan är att detta arbetsområde mynnar ut i ett samarbete där fler av skolans ämnen är med. I stort sett alla ämnen kan följa med ut i rymden! Att sedan få kombinera skolarbetet med studiebesök och externa föreläsare och kanske en mottagare utanför skolan hade gjort temat komplett.

Text: Mia Lägnert och Pernilla Abrahamsson

Lästips:
Modeller och modellering med digitala verktyg i högstadiets teknikundervisning, av Helen Brink. Universitetstryckeriet, Karlstad (2021).
Expeditionen. Min kärlekshistoria, av Bea Uusma, Norstedts (2013).
Här tas tekniken på allvar, Skolvärlden, 2018-12-12.  
https://www2.diu.se/guldapple/nyheter/webbinarium-teknik-och-samhalle-att-anvanda-3d-som-verktyg-for-amnesoverskridande-projekt/Teknik och samhälle – med 3D och demokratifrågor i ämnesöverskridande projekt, Mia Lägnert, Pernilla Abrahamsson och Åke Grönlund. Guldäpplets forskardialog (2020-12-09)

Guldäpplets jubileumsbok, del 2: Framtid