Ensam är inte stark – alla är bra på något, men ingen kan allt

Tack Kerstin! Min chef och rektor på skolan jag jobbade på som relativt nyutexaminerad lärare, ville att jag skulle ta rollen som skolans “it-pilot”. Det var på 90-talet och långt ifrån webbside-byggen i enkla wordpressmallar. Jag minns att jag fick en genomgång i html-kod och tänkte att här behöver jag hjälp av de som kan. Det här varken kan eller vill jag göra på egen hand. Och det har jag tagit med mig. Vikten av att skapa tillsammans, att vara ödmjuk inför varandras kompetens och kunskap. Att samarbeta.

Av Johanna Karlén, kvalitetschef Swedish Edtech Industry, tidigare projektledare och programansvarig skolans digitalisering på Sveriges Kommuner och Regioner, 2013-2018. IKT-samordnare Lunds kommun 2009-2018. Mottog Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021 i kategorin Utvecklare vid nationella myndigheter och organisationer.

Artikeln är en del i Guldäpplets jubileumsbok, del 2: Framtid. Med bidrag från lärare och ledare, forskare och innovatörer ger den perspektiv på lärares professionsutveckling och på digital skolutveckling.

Under mitt yrkesliv har jag hittills hunnit med att jobba inom resebranschen, hotell och turism, skola och utbildning, förvaltning och nationella medlemsorganisationer. Jag har jobbat för privata företag och för offentlig verksamhet. Olika hattar, men alltid med lärande i fokus och alltid med olika projekt och samarbeten. Det har varit drivkraften och lärdomen. 

Kunskap behövs i skolan 
För mig är digitalisering och att använda olika digitala verktyg självklart, det är innovation och utveckling, det är användbart och smart på så många sätt. I skolan, i samhället. Privat och i yrkeslivet. Det är inget vi kan bortse från, utan något vi ska använda just smart och effektivt, när det passar och på ett sätt som passar oss som användare. För att göra det smart och effektivt i skolans värld behövs kunskap. Det behövs kunniga beställare, kunniga leverantörer och framför allt kunniga användare. Och då menar jag kunniga utifrån sina olika perspektiv och roller, inte att alla ska kunna eller ha koll på allt. För att få till ett bra ekosystem av digitala tjänster behövs koll på allt från it-miljö och tekniska standarder till balanserade avtal och informationssäkerhet, lagar och regler. Koll på den data som hanteras i tjänsterna, varför och hur. Förutom att tjänsterna i grunden så klart ska vara ändamålsenliga så att de används för just det som de är bra på och syftar till. Således behövs även koll på varför de används, i vilket syfte och med vilket mål och, inte att förglömma, hur de ska byggas och designas för att de ska fungera utifrån det. 

Olika kompetenser behövs i bygget 
Det är här, i arbetet med att skapa de förutsättningar som behövs för att bygga ett bra ekosystem av tjänster som används och fungerar för det de är tänkta för, som jag har lärt mig att vi behöver ha en stor ödmjukhet inför varandras kompetens och kunskap för att lyckas. Det är många olika kompetenser som behövs i bygget. Jag har tidvis gått på pumpen, trott att jag kan och förstår mer än vad jag faktiskt gör, stridit för min sak, men fått inse att jag behöver andras kunskap, att jag missat viktiga aspekter. 

Och att det så klart berikat och lärt mig en hel del längs vägen. Kanske framför allt att ha just ödmjukhet men även tillit till andras kunskap. “Ju mer jag lär mig, desto mer inser jag att jag inte vet”. Att hamna i skyttegravar mellan it och verksamhet, eller kanske snarare i en sandlåda där man snor varandras hinkar och spadar, är inte särskilt konstruktivt eller kreativt. Alla behövs. Och för att lyckas behövs just förståelse för varandras kompetensområden så att det går att skapa en gemensam grund och insikt i vilka olika parametrar som finns att ta hänsyn till. 

En annan lärdom eller reflektion jag gjort under åren är nyttan av eldsjälar, kanske har jag själv varit en av dem. En som går igång, vill och gör och sen försvinner och i värsta fall lämnar kaos och oordning efter sig, eller i alla fall allt som oftast flera igångsatta projekt som inte har någonstans att landa. Jag tänker att eldsjälar med sitt fokuserade driv och engagemang för en viss sak eller del av verksamheten verkligen behövs, men för att det ska bli bra i längden behövs en tydlig kontext för dem att verka i. Såväl för eldsjälens som för verksamhetens skull. Och här kommer jag in på den sista lärdomen eller byggstenen jag vill ta upp och det är utmaningen i att våga starta och driva nya projekt, tänka nytta, vara innovativ, men att alltid också tänka framtida förvaltning. För många är kanske den roligare och mer spännande delen att starta nytt, men utmaningarna i att förvalta, fortsätta utveckla, anpassa och ansvara för det “vardagliga” arbetet det är egentligen här såväl eldsjälar som hjältar behövs och finns. De som tuffar på, följer och följer upp att avtal hålls, att tjänsterna fungerar och utvecklas, att användarna är nöjda och får det stöd de behöver. 

Ensam är inte stark 
Ett sista medskick, från någon som arbetat och fortfarande arbetar en hel del med visioner och strategier. Som till viss del älskar visioner och strategier, som ser vikten av dem, just för att skapa gemensam förståelse och kontext, men som också kan bli tokig på dem. På alla ord, på allt fluff, på alla strategier ingen följer upp eller jobbar utifrån. Strategierna behöver omsättas, behöver konkretiseras, leda till handlingsplaner, leda till verkstad. Gemensam verkstad.

Ensam är inte stark – alla är bra på något, men ingen kan allt.

Text: Johanna Karlén

Guldäpplets jubileumsbok, del 2: Framtid