Guldäpplets jubileumsbok – Framtid

Guldäpplets jubileumsbok, del 2: Framtid (2022) ger med sina bidrag ett antal framsynta, spännande och innovativa perspektiv från lärare och ledare, forskare och innovatörer. Förhoppningen är att lärarlag, rektorsgrupper, utvecklingsteam, förvaltningar, lärarstuderande och utbildare, forskare, leverantörer och andra ska hitta sina frågor och perspektiv för fortsatt diskussion.

Medverkande författare

 

Andrey Shupliakov, lärare i Matematik, NO och Teknik på Nya Elementar i Bromma. Nominerad till Guldäpplet 2021.
Kod som nyckel till ungas framtid

 

Ann-Britt Dahl, vd, Mediapoolen Västra Götaland. Mottog Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021 i kategorin Regionala mediepedagogiska centra.
Framtidens mediecentral

Bild på Anna mot en ljus vägg

 

Anna Kindblad, rektor på Gotlands resursskola, lärare och speciallärare. Nominerad till Guldpplet 2020.
Miljöer för lärande: Att skapa tillgänglig undervisning

Foto på AnnaTörnqvist i sin ateljé.

 

Anna Törnquist, arkitekt SAR/MSA, med lång erfarenhet av skolhusplanering och djupa kunskaper om sambandet mellan skolhuset och skolans lärande organisation och styrdokument.
Om skolans rum och lärande för framtiden

Foto på Araceli Calle-Fernández

 

Araceli Calle-Fernández, förstelärare i modersmål i Sollentuna. Nominerad till lärarpriset Guldäpplet 2020.
Global skola – en vision om framtidens modersmålsundervisning

 

Arja Holmstedt Svensson, ledarskapskonsult och Kristina Björn, utbildningsledare och strateg på RISE. Båda mottog Guldäpplets jubileumspris 2021 i kategorin Kommunala innovatörer.
Fjärde steget för skolans digitalisering.Publiceras 8 augusti 2022

Porträttbild Brit Stakston mot en ljus vägg

 

Brit Stakston, mediestrateg och författare. Driver reportagesajten Blankspot tillsammans med journalisten Martin Schibbye. 
Sociala medier som världsbild och som slagfält för unga

Foto Camilla Askebäck Diaz

 

Camilla Askebäck Diaz, lärare i Ma/NO åk 7-9 och förstelärare i digitala verktyg, på Södermalmsskolan i Stockholm. Pristagare Guldäpplet 2019.
I natt jag drömde, något som jag aldrig drömt förut…

Foto på Charlotta Granath

 

Charlotta Granath, förstelärare i demokrati och och värdegrundsfrågor på Stiftelsen Viktor Rydberg. Lärarutbildare vid Södertörns högskola. Nominerad till Guldäpplet 2021.
”Sjöng du någonsin i något av lägren?”

Foto Daniel Nilsson

 

Daniel Nilsson, legitimerad speciallärare i matematik och matematiklärare. Arbetar i dag på Svenska skolan på Mallorca. Pristagare Guldäpplet 2018.
Utveckling av digitala vägar för att stötta alla elever

foto Ellinor Hallerström

 

Ellinor Hallerström, förskollärare Centrums förskoleområde, Södertälje. Nominerad till Guldäpplet 2021 som en del av IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun.
Förskola och lyftet att arbeta i team/lag

Bild på Emelie Hahn mot en tegelvägg

 

Emelie Hahn, förstelärare i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, lärare i tyska och So-ämnena samt IKT-pedagog på Gränbyskolan i Uppsala och författare. Vinnare av lärarpiset Guldäpplets 2020.
Digitalisering och internationalisering i symbios

 

Ewa Skantz-Åbergpostdoktor och Annika Lantz-Anderssonprofessor i pedagogik, Göteborgs universitet. 
Lärares professionella digitala kompetens – en kollektiv angelägenhet

 

Felix Gyllenstig Serrao, utvecklingsledare på Göteborgsregionen, också känd som Spelläraren. Nominerad till Guldäpplet 2019.
Vision om morgondagens skola – den aktiva skolan

 

Fredrik Heintz, professor och AI-forskare, Linköpings universitet, koordinator för det Europeiska AI-nätverket TAILOR och medlem i EU-kommissionens High Level Expert Group on AI.
Framtidsspaning

Foto Helen Larsson

 

Helen Larsson, speciallärare på Rosenlundsskolan, anpassad grundskola, F-6, och it-pedagog för grundskola och anpassad grundskola F-6, Jönköping. Pristagare lärarpriset Guldäpplet 2021.
Det digiloga klassrummet – ett förhållningssätt för framtidens grundpedagogik

 

Jan Hylénutbildningsanalytiker. Mottagare av Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021 i kategorin Fristående nationella aktörer, föreläsare, författare.
Vi behöver ett gemensamt språk om digital skolutveckling

 

Jenny Edvardsson, lärare i svenska, historia och svenska som andraspråk, adjunkt i utbildningsvetenskap vid Högskolan Kristianstad. Pristagare Guldäpplet 2015.
Att vara läsare – då, nu och i framtiden

Foto Johan Sköld

 

Johan Sköld, lärare i svenska, tyska och undervisar nyanlända ungdomar i svenska som andraspråk samt förstelärare inom IKT på Forshagaakademin i Forshaga. Pristagare Guldäpplet 2019.
Ta verkligheten in i klassrummet och klassrummet ut i verkligheten

 

Johanna Karlén, kvalitetschef Swedish Edtech Industry, tidigare projektledare och programansvarig skolans digitalisering på SKR. Mottog Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021 i kategorin Utvecklare vid nationella myndigheter och organisationer.
Ensam är inte stark – alla är bra på något, men ingen kan allt

foto Sara Bergström och Linda Bjällerstedt

 

Linda Bjällerstedt och Sara Bergström, förskollärare på Bjurhovdasmyckets förskola i Västerås. Pristagare Guldäpplet 2020.
Lekfulla former för lärande – där IT och drama möts

 

Linda Mannila, docent och forskare, Linköpings universitet, digital förändringsagent, föreläsare och entreprenör. Mottagare av Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021 i kategorin Fristående nationella aktörer, föreläsare, författare.
Att vara evig nybörjare

foto på Linus Österholm

 

Linus Österholm, pedagogisk utvecklingsledare, Lärande i Sverige. Nominerad till Guldäpplet 2020
Smarta bärbara verktyg och arbetsförlagt lärande

 

Lotta Bergseth och Jenny Sköld, journalister med lång erfarenhet från olika nyhetsredaktioner i Sverige. Grundare av Mobile Stories. 
Elever som aktörer i medielandskapet

 

Malin Frykman är processledare på Foxway, skolutvecklare, författare och föreläsare. Mottagare av Gudäpplets jubileumsuttmärkelse 2021 i kategorin Fristående nationella aktörer, föreläsare, författare 
Samspelande stödkedja för likvärdig digitalisering

Foto på Marcus Henriksson

 

Marcus Henriksson, lärare i historia, samhällskunskap och entreprenörskap på Rytmus gymnasium i Borlänge. Nominerad till Guldäpplet, 2021.
Lektion både i klassrummet och online

Foto Maria Olsson

 

Maria Olsson, avdelningschef Lärande på Tekniska museet, med en bakgrund som grundskollärare åk 4–9. Tillsammans med sitt team nominerad till Guldäpplet 2021.
Så skapar vi wow-upplevelser i klassrummet 

Foto på Marie Törnqvist

 

Marie Törnqvist, yrkeslärare inom hästhållning på Realgymnasiet i Trollhättan. Nominerad till 
Guldäpplet 2021.
Spetskompetens med hjälp av det utökade klassrumme

 

Mia Lägnert, SO-lärare och Pernilla Abrahamsson, lärare i Ma/NO/TK, på Norrevångskolan i Karlshamn. Pristagare Guldäpplet 2020.
På väg mot framtiden – och ut i rymden – med 3D i skolan

 

Mikael Alexandersson, professor, tidigare rektor för Högskolan i Halmstad, dekan för Utbildningsvetenskapliga fakulteten och chef för Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning vid Göteborgs universitet. Mottagare av Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021 i kategorin Nationella forskare med direkt betydelse för lärarna.
Utmaningen för det digitaliserade klassrummet: Att göra sanningen sann

 

Mona Wiklander, föreläsare, tidigare speciallärare och IT-pedagog i Sandviken. Vinnare av Guldäpplet 2006. Mottagare av Guldäpplets jubileumsutmärkelse 2021 i kategorin Kommunala innovatörer.
Från skrivprocess till skolutveckling

 

Patricia Diaz, doktorand, leg gymnasielärare, författare och föreläsare. Mottagare av Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021 i kategorin Fristående nationella aktörer, föreläsare, författare.
“Upp med händerna!”
När digitala verktyg bidrar till något större 

 

 

Per Dahlbeck, utvecklingspedagog Malmö stad. Medverkade i Guldäpplets seminarium ”Dagens skola och framtidens lärande” på Bokmässan 2019.
”Barnens perspektiv är det vi alla kan lära av”

Foto Peter Becker

 

Peter Beckerordförande, stiftelsen Yngve Lindbergs Minne/Guldäpplet och stiftelsen DIU.
Inledning: Guldäpplet – klokare tillsammans
Klokare tillsammans – den slingrande vägen för den professionella reflektionen

 

Peter Karlberg, undervisningsråd, Skolverket. Mottagare av Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021 i kategorin Utvecklare vid nationella myndigheter och organisationer.
Standarder och styrdokument – utvecklingens infrastruktur

 

Roger Säljö, professor vid Göteborgs universitet, forskningsledare för forskningsmiljön Lärande, interaktion och medierad kommunikation i det moderna samhället, LinCS, 2006-2018. Mottog Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021 i kategorin Nationella forskare med direkt betydelse för lärarna
Reflektioner kring IT och skola

 
Staffan Selander
, professor emeritus Stockholms universitet, Sveriges första professor i didaktik Mottog Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021 i kategorin Nationella forskare med direkt betydelse för lärarna.
Design för undervisning och lärande i en tid av förändring

 

Troed Troedson, samhälls- och framtidsanalytiker. Mottog Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021 i kategorin Fristående nationella aktörer, föreläsare, författare.
Läranderevolutionen ligger fortfarande framför oss

Foto på Ulrica Elisson Grane

 

Ulrica Elisson Grane, lärare på Ullvi skola i Leksand och digitaliseringsutvecklare i Leksand. Vinnare av Guldäpplet 2021.
Escape room i undervisningen

Foto Åke Grönlund

 

Åke Grönlundprofessor i informatik vid Örebro universitet. Mottog Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021 i kategorin Nationella forskare med direkt betydelse för lärarna
Frihet är bäst tillsammans

Guldäpplets jubileumsbok, första delen
Hösten 2021 kom den första delen av Guldäpplets jubileumsskrift, vid inledningen av Guldäpplets 20-årsjubileum. I den skriften möter du alla mottagarna av Guldäpplets jubileumsutmärkelse som kortfattat reflekterar kring utvecklingen från startåret 2002 och fram till 2021.
Läs mer här och ladda ned första delen som pdf