Guldäpplets jubileumsbok – Framtid

Guldäpplets jubileumsbok, del 2: Framtid ger med sina bidrag ett antal framsynta, spännande och innovativa perspektiv från lärare och ledare, forskare och innovatörer. Förhoppningen är att lärarlag, rektorsgrupper, utvecklingsteam, förvaltningar, lärarstuderande och utbildare, forskare, leverantörer och andra ska hitta sina frågor och perspektiv för fortsatt diskussion.

Hur får jag tag i boken?
Här på Guldäpplets webbplats publicerar vi successivt bokens olika delar under våren 2023.

Författarna
Medverkande författare i Guldäpplets jubileumsbok Framtid är: 
Inledning, Peter Becker
Andrey Shupliakov
Ann-Britt Dahl
Anna Kindblad
Anna Törnquist
Araceli Calle-Fernández
Arja Holmstedt Svensson och Kristina Björn
Brit Stakston
Camilla Askebäck Diaz
Charlotta Granath
Daniel Nilsson
Ellinor Hallerström
Emelie Hahn
Ewa Skantz-Åberg och Annika Lantz-Andersson
Felix Gyllenstig Serrao
Fredrik Heintz
Helen Larsson
Jan Hylén
Jenny Edvardsson
Johan Sköld
Johanna Karlén
Linda Bjällerstedt och Sara Bergström
Linda Mannila
Linus Österholm
Lotta Bergseth och Jenny Sköld
Malin Frykman
Marcus Henriksson
Maria Olsson
Marie Törnqvist
Mia Lägnert och Pernilla Abrahamsson
Mikael Alexandersson
Mona Wiklander
Patricia Diaz
Per Dahlbeck
Peter Becker 
Peter Karlberg
Roger Säljö
Staffan Selander
Troed Troedson
Ulrica Elisson Grane
Åke Grönlund

Guldäpplets jubileumsbok, första delen
Hösten 2021 kom den första delen av Guldäpplets jubileumsskrift, vid inledningen av Guldäpplets 20-årsjubileum. I den skriften möter du alla mottagarna av Guldäpplets jubileumsutmärkelse som kortfattat reflekterar kring utvecklingen från startåret 2002 och fram till 2021.
Läs mer här och ladda ned första delen som pdf