Digitalisering och internationalisering i symbios

Nu är det inte långt kvar! Förväntan i klassrummet är så hög att den nästan går att ta på. Ett ivrigt surrande hörs när eleverna startar upp sina laptops samtidigt som de en sista gång läser igenom detaljerna, funderar över vad ett ord heter på engelska och går igenom frågorna de tagit fram inför dagens lektion en sista gång. Om fem minuter är det dags att återigen koppla upp klassrummet mot samarbetsskolorna runt om i Europa. 

Bild på Emelie Hahn mot en tegelvägg

Av Emelie Hahn, förstelärare i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, lärare i tyska och So-ämnena samt IKT-pedagog på Gränbyskolan i Uppsala och författare. Vinnare av lärarpiset Guldäpplets 2020.

Artikeln är en del i Guldäpplets jubileumsbok, del 2: Framtid. Med bidrag från lärare och ledare, forskare och innovatörer ger den perspektiv på lärares professionsutveckling och på digital skolutveckling.

Teknikens utveckling och digitaliseringens möjligheter har gjort att världen kommit allt närmre. Genom ett knapptryck är det möjligt att virtuellt resa vart som helst, att ta ut klassrummet i världen och ta in världen i klassrummet. Det är ett faktum som bör tas tillvara för att bland annat utveckla elevernas omvärldskunskap, interkulturella kompetens, språkliga förmåga och digitala kompetens, samtidigt som detta sätt att arbeta i högsta grad är demokratistärkande. 

Vår värld 
Dagens lektion har eleverna sett fram emot, och länge planerat för. Eleverna från skolor i Europas alla hörn ska genomföra de sista uppgifterna i månadens tema, “Min stad, din stad – vår värld”. Eleverna har med hjälp av Greenscreen spelat in filmer där de presenterar sin stad. 

Alla länders inspelade filmer laddades upp på projektets hemsida för en vecka sedan. Eleverna har i grupper enligt metoden EPA 

(Enskilt Par Alla), där de först får fundera enskilt, sedan diskutera i par och avslutningsvis i helklass, funderat över likheter och skillnader mellan städerna, där de respektive partnerskolorna ligger, och sin egen. 

Varje grupp har samarbetat på en gemensam digital skrivyta och redovisat det som de kommit fram till i ett venndiagram, som de presenterat muntligt för klasskompisarna. Därefter har de i grupper fått förbereda frågor till eleverna på partnerskolorna, som de ska ställa i dagens digitala “live event”. Eleverna är fulla av förväntan inför att få svar på sina frågor, och även nyfikna på vad projektkompisarna kommer att fråga dem om deras stad. De gissar och fnissar så där lite spänt pirrigt och förväntansfullt. 

Autentisk språkundervisning i realtid 
Äntligen är frågestunden i gång! I tur och ordning får elever från varje deltagande land svara på frågor om allt möjligt och öva på att prata spontant på målspråket. Det är i allra högsta grad autentisk språkundervisning i realtid, och undervisningen känns därmed viktig och på riktigt för eleverna. 

Engagemanget, glädjen och entusiasmen lyser i deras ögon. Rösterna är ivriga och det talas snabbt, då det finns så mycket att säga. Så mycket att berätta. Språkgnistan är definitivt tänd. När det är dags att avsluta dagens “live event” och säga “hejdå” för den här gången, hörs suckar och protester, då eleverna anser att tiden gått alldeles för fort den här gången också. 

Snart nog är eleverna redo för nästa uppgift, även den kopplad till projektet och dess tema för månaden. Eleverna har skapat digitala stadsvandringar i sina hemstäder, som leder fram till de mest kända sevärdheterna i respektive stad. Med hjälp av VR känns det som om vi faktiskt befinner oss i dessa städer, trots att vi aldrig lämnar klassrummet. 

Medan vi följer vägbeskrivningarna kan vi nästan känna doften av nybakade croissanter då vi vandrar genom Paris gator, höra myllret från alla caféer i Rom och känna doften av currywurst när vi korsar Alexanderplatz i Berlin. Vid varje sevärdhet som vägbeskrivningarna leder fram till finns en kort film som eleverna spelat in med Greenscreen. Eleverna tittar på filmen som hör till respektive sevärdhet som de letat sig fram till. Till varje film finns ett quiz att besvara. Det land som får flest rätt vinner. Eleverna samarbetar ivrigt och visar upp sina realiakunskaper, när de tillsammans diskuterar vilka svar som kan vara de rätta. Avslutningsvis, då stadsvandringarna är genomförda och ett vinnande land har korats, är det dags att börja runda av lektionen. 

I en digital exit ticket får eleverna skriva ner tre saker de lärt sig, samt något som de skulle vilja lära sig mer om, eller undersöka vidare. Den uppgiften avslutar lektionen. Ivrigt diskuterande vad de sett, diskuterat och upplevt under lektionen, lämnar eleverna klassrummet. 

Förstärka lärande och vidga vyerna 
Digitala verktyg kan, som i detta exempel användas för att utveckla och förstärka lärandet, vidga elevernas vyer, ge dem nya perspektiv, samt kunskaper, möjligheter och erfarenheter som de har nytta av här och nu, men även i framtiden. 

Fördelarna med att arbeta på detta sätt är många, och då det tillför eleverna så mycket mervärde, kommer jag även i framtiden att låta digitaliserings – och internationaliseringsperspektiven verka i symbios. Systematiskt integrerade i undervisningen, tillsammans i en perfekt harmoni. 

Ta vara på digitaliseringens möjligheter att ta dig ut, utan att fysiskt förflytta dig och upptäck världen tillsammans med dina elever. Därmed kan du bygga broar för ett livslångt lärande.

Text: Emelie Hahn
Foto: Entusiastiska elever förbereder det sista inför livepresentation för elever runt om i Europa . Foto: John Schnobrich/Unsplash

Lästips
Världen i klassrummet, av Emelie Hahn och Charlotta Granath, Sanoma Utbildning (2021)