Nominera till Guldäpplet 2024

Nu är nomineringen till lärarpriset Guldäpplet 2024 öppen – till 15 juni.

Digital kompetens är viktigare än någonsin. Skolan behöver sina nydanare, lärare som inspirerar hela kollegiet och går i spetsen för att alla skolans elever utvecklas och får tillgång till digital kompetens. 

Guldäpplet har sedan 2002 delats ut årligen till en eller flera lärare som har förnyat lärandet med stöd av IT i den egna undervisningen och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält.

Varje år nomineras lärare från hela landet till lärarutmärkelsen Guldäpplet, i år senast den 15 juni. En jury granskar nomineringarna och alla namn publiceras efter sommarlovet. Efter fortsatt beredning röstar juryn fram tre finalister. Dessa presenteras offentligt och blir årets mottagare av Guldäpplet, vid högtidlig utdelning på Guldäpplets dag, vilken är ett öppet event i slutet av oktober.. En av pristagarna får första priset, ett munblåst glasäpple med guldinläggning och ett stipendium på 25.000 kr, de två övriga får samma vackra guldäpple och delar på samma stipendiebelopp.

Kriterierna är:
• Arbetar för att förnya lärandet med digitala stöd (med minst 50% lärartjänst)
• Driver pedagogisk utveckling med egna elever och är aktiv i kollegialt samarbete
• Arbetar för att inkludera alla elever
• Arbetar med att dela och reflektera kring erfarenheter gärna både lokalt, kommunalt och nationellt

Har ni en kollega, eller ett team av lärarkollegor, som har gjort framstående insatser för att utveckla elevernas lärande med stöd av IT på er skola/förskola? Någon/några som dessutom arbetar med att dela och reflektera kring erfarenheterna både på den egna skolan och kommunen? Nominera henne eller honom till lärarstipendiet Guldäpplet. Förslag ska innehålla en tydlig motivering och gärna länkar till webbmaterial med beskrivning av den nominerades insatser kring samtliga kriterier. Utöver förslagsställare ska det finnas två referenspersoner som stöder förslaget. Minst en av referenspersonerna, eller förslagsställaren, ska representera huvudman eller skolledning.

Du gör din nominering här på webben i formuläret nedan. 

Om du nominerar ett team med flera medlemmar, använd gärna rutan för övrigt, för att lämna samtligas namn och e-postadresser.

Om din webbläsare inte visar formuläret korrekt kan du också nå det här