Nomineringen till Guldäpplet 2021 är avslutad

Nomineringen till 20-årsjubilerande lärarpriset Guldäpplet är avslutad.

Digital kompetens är viktigare än någonsin. Skolan behöver sina nydanare, lärare som inspirerar hela kollegiet och går i spetsen för att alla skolans elever utvecklas och får tillgång till digital kompetens. 

Guldäpplet har sedan 2002 delats ut årligen till en eller flera lärare som har förnyat lärandet med stöd av IT i den egna undervisningen och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält.

Kriterierna är:
• Arbetar för att förnya lärandet med digitala stöd (med minst 50% lärartjänst)
• Driver pedagogisk utveckling med egna elever och är aktiv i kollegialt samarbete
• Arbetar för att inkludera alla elever
• Arbetar med att dela och reflektera kring erfarenheter gärna både lokalt, kommunalt och nationellt

Finns det en lärare, eller ett team av lärare, som har gjort framstående insatser för att utveckla elevernas lärande med stöd av IT på din skola/förskola? Någon/några som dessutom arbetar med att dela och reflektera kring erfarenheterna både på den egna skolan och kommunen? Nominera henne eller honom till lärarstipendiet Guldäpplet. Förslag ska innehålla en tydlig motivering och gärna länkar till webbmaterial med beskrivning av den nominerades insatser kring samtliga kriterier. Utöver förslagsställare ska det finnas två referenspersoner som stöder förslaget. Minst en av referenspersonerna, eller förslagsställaren, ska representera huvudman, skolledning.

Du gör din nominering via webben och nomineringen för Guldäpplet 2022 öppnar i februari 2022.

Mer om Guldäpplet och Guldäpplets bakgrund