Nomineringen till lärarpriset Guldäpplet 2020 avslutad

Guldäpplet delas ut årligen till en eller flera lärare som har förnyat lärandet med stöd av IT i den egna undervisningen och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält.

Kriterierna är
:
• Arbete för att förnya lärandet med stöd av IT
• Pedagogiskt arbete med egna elever (minst 50% lärartjänst)
• Arbete för att inkludera alla elever
• Arbete med delande med kollegor lokalt, kommunalt och nationellt.

Finns det en lärare som har gjort framstående insatser för att utveckla elevernas lärande med stöd av IT på din skola/förskola? Någon som dessutom har uppmuntrat kollegor i den egna skolan och kommunen?

Nominera henne eller honom till lärarstipendiet Guldäpplet. Förslag ska innehålla en tydlig motivering och gärna länkar till webbmaterial med beskrivning av den nominerades insatser kring samtliga kriterier. Utöver förslagsställare ska det finnas två referenspersoner som stöder förslaget.

Nu är nomineringen för Guldäpplet 2020 avslutad. Årets nominerade publiceras i slutet av augusti, finalister och arrangemang kring prisutdelning senare under hösten. Vi återkommer med information.

Nomineringen för Guldäpplet 2021 öppnar i januari.