Nominera till lärarpriset Guldäpplet 2021

Foto Guldäpplet

Guldäpplet fyller 20 år:
2020 fick alla Sveriges lärare Guldäpplets Särskilda Pris.
Nu öppnar vi nomineringen till lärarpriset Guldäpplet 2021.

När digitaliseringen tar fart, inte minst för att möta utmaningen från pandemin, krävs insatser för att skala upp de digitala stöden till alla lärare och hela skolan – för att bidra till alla elevers lärande och digitala kompetens. 

Situationen ställer ökade krav på skolhuvudmännens stöd vad gäller digital infrastruktur, digitala plattformar, digitala läromedel och stöd till kollegial utveckling. 

Guldäpplets jury vill i nomineringar se mer av kollegiala samarbetsformer och skolledningars och huvudmännens engagemang i nomineringarna.

Välkommen med din nominering, senast den 15 juni!
Guldäpplets jury

Du nominerar din kandidat i webbformuläret nedan. Förslag ska innehålla en tydlig motivering och gärna länkar till webbmaterial med beskrivning av den nominerades insatser kring samtliga kriterier. Utöver förslagsställare ska det finnas två referenspersoner som stöder förslaget. Minst en av referenspersonerna, eller förslagsställaren, ska representera huvudman, skolledning.

Motivering görs under dessa fyra rubriker/kriterier:
• Arbetar för att förnya lärandet med digitala stöd (med minst 50% lärartjänst)
• Driver pedagogisk utveckling med egna elever och är aktiv i kollegialt samarbete
• Arbetar för att inkludera alla elever
• Arbetar med att dela och reflektera kring erfarenheter gärna både lokalt, kommunalt och nationellt

Om din webbläsare inte visar formuläret korrekt kan du också nå det här