Förskola och lyftet att arbeta i team/lag

Liten flicka som målar på en Ipad.

Dagens barn växer upp i en tid när digitaliseringen går framåt med stormsteg. I Sverige går vi till exempel alltmer mot ett kontantlöst samhälle. Det påverkar oss i förskolan – i leken och lärandet. När vi i dag leker affär i förskolan kan vi inte längre enbart ha låtsaspengar att betala med, det finns knappt några butiker i samhället som har kontanthantering numera. Precis som butikerna behöver vi i leken ha betalningsmöjligheter som kontokort och Swish. Och det är ett litet exempel på hur vi i förskolan arbetar för att uppfylla läroplanens mål om att barnen redan i förskoleåldern får en adekvat digital kompetens.

foto Ellinor Hallerström


Av Ellinor Hallerström, förskollärare Centrums förskoleområde, Södertälje. Nominerad till Guldäpplet 2021 som en del av IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun.

Artikeln är en del i Guldäpplets jubileumsbok, del 2: Framtid. Med bidrag från lärare och ledare, forskare och innovatörer ger den perspektiv på lärares professionsutveckling och på digital skolutveckling.

Under barnens tid hos oss ska vi förbereda dem för samhällslivet och lägga grunden till fortsatt lärande upp i skolåldern. Digitalitet i förskolan handlar inte om att vi ska ersätta något annat vi gör, utan att vi ska ge barnen en möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Hur ska vi i förskolan lyckas med det? Det kan vara småjusteringar som i leken med affären som förbereder barnen för samhällets digitala utveckling, men det är inte alltid lätt att hitta de små justeringarna eller förändringarna i arbetssättet och det är därför viktigt att det kollegiala lärandet sker i både stort och smått. 

Ta vara på kollegornas kompetens 
Förskolan i Södertälje kommun startade ett IKT-nätverk för att lägga grunden till ett stort och brett kollegialt lärande. En representant från vart och ett av kommunens tretton förskoleområden valdes ut och hösten 2018 startade vår gemensamma satsning mot en mer likvärdig förskola. Vi i nätverket träffas varannan månad och till en början var våra möten utformade som informationsdelning och workshops kring digitala verktyg, vi har utbildat oss tillsammans, har läst litteratur tillsammans, träffat forskare tillsammans, samspelat med förskolans rektorer vilket bland annat innebär att vi nu ingår i forskningsprojektet DigiTaktik (Digitala verktyg i förskolan). Och det kollegiala lärandet har tagit fart. Det har blivit viktigt för oss inom förskolan att det finns en vi-känsla för alla förskolors digitala arbete.  

Inom förskolan pratar vi ofta om att se kompetenserna i barnen. Alla har styrkor och svagheter. Detsamma gäller för oss pedagoger och lärare. Vi är olika bra på olika saker och ämnen. Men tillsammans är vi bra på mycket. Målsättningen inom Södertälje kommuns IKT-nätverk i förskolan har heller aldrig varit en identisk förskola, utan att det i kollegial anda tas fram en fungerande struktur och målsättning för respektive förskoleområde där syftet är att alla barn i Södertäljes förskolor ska få en likvärdig grund kring arbetet med digitalisering. 

 Olika men lika 
I kommunen har vi valt att alla ska ha tillgång till samma appbibliotek. Alla verksamheter i kommunen har tillgång till dessa appar, utbildningskontoret centralt har köpt dem och alla licenser som vi upplever att det finns behov av. I nätverket har vi noggrant diskuterat fram vilka appar vi i förskolan har behov av och som ska finnas i det gemensamma utbudet. 

Ett exempel är den diskussion vi hade kring appen “Papers”. Ska vi verkligen måla digitalt, tappar inte barnen finmotoriken då? Kostnaden blev också hög om alla skulle ha tillgång till en digital penna för Ipad. Men det fanns goda exempel på de möjligheter appen ger. Exempelvis det barn på en förskola i kommunen som inte ville rita, måla eller skissa då varje streck som hamnade fel gjorde barnet frustrerat då hela bilden blev förstörd. Barnet fick då testa att under en tid att bara måla/rita på Ipaden och i appen “papers”. När det där ”fel” strecket kom, kunde frustrationen snabbt minska med ångerknappen och efter fler digitala teckningar hade prestationsångesten släppt mer och mer. Till slut kände barnet sig modig nog att greppa pennan och rita analogt. Det är goda exempel som dessa som har fått fler inom förskolan att se vinningen med att arbeta både digitalt och analogt. Det ena ersätter aldrig det andra. 

Det kollegiala lärandet är nyckeln till en mer likvärdig förskola! Det kommer aldrig bli exakt lika, men genom att vi ses och hör varandras exempel och ibland olikheter, kommer vi alla förhoppningsvis känna ett större driv till att arbeta mer digitalt. Det kollegiala lärandet är på olika sätt drivkraften till att utvecklingen i förskolan går framåt. 

Så får vi det att funka 
Vad behöver vi i Södertälje kommun fokusera på och hur säkerställer vi att det digitala lärandet fortsätter? Och hur har vi kommit fram till vad som är ett bra arbetssätt för oss? Vi har delat med oss av projekt, goda exempel och tidigare erfarenheter. Vi har också sammanställt alla de fantastiska projekt som sker på förskolorna i ett kompendium för att bidra med inspiration och förslag till hur man arbeta analogt och digitalt parallellt. 

För oss är det viktigt att det finns ett gemensamt dokument som grund för vårt arbete. Här finns det bland annat angett, svart på vitt, vad barn i Södertäljes förskolor ska få möjlighet att arbeta med i olika åldrar. För ettåringarna till exempel, har vi gemensamt beslutat att vårt minimikrav i kommunen är att de bland annat ska få bekanta sig med projicering, fotografering och ljudinspelning. Med våra dokument ”Digitalitet i förskolan” och ”Så får vi det att funka” hoppas vi i IKT-nätverket bidra med små frön som får fler att våga undersöka mer digitalt och förstå vinsten med att arbeta multimodalt.  

Text: Ellinor Hallerström

Foto: Att gå från det digitala till det analoga, för att öva i en digitalmiljö som är mer tillåtande än den analoga. Foto: Istockphoto.

Lästips:
Digitalitet i förskolan 2020/2021 (PDF) – Södertälje kommun (med lägstanivå, nivå på kompetens och material som alla i förskolorna förväntas kunna behärska)  
Information till vårdnadshavarna om digitalitet i förskolan (PDF), Södertälje kommun
Så får vi det att funka, (PDF),  IKT-nätverket Förskolan i Södertälje kommun 
Digitalt meningsskapande i förskolan, Erika Kyrk Seger (red), Lärarförlaget (2020) 
Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund, Susanne Kjällander och Bim Riddersporre (red), Natur och Kultur (2019) 
Digitalitet i förskolan av Nea Elyossoufi, Askunge Thorsén Förlag AB (2018) 
Forskningsprojektet Digitaktik – Digitala verktyg i förskolan, Stockholms universitet och Lunds universitet