Guldäpplets jubileumsskrift

Guldäpplet firar med start hösten 2021 sitt 20-årsjubileum. I samband med jubileet delade Guldäpplets jury ut Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021 till ett antal personer, huvudsakligen utanför lärarkåren, som haft stor direkt betydelse för att inspirera lärare. Inspirera till att utforska och utveckla de digitala möjligheterna i skolan tillsammans med elever och kollegor under en avsevärd del av de tjugo åren 2002–2021 – då lärarpriset Guldäpplet utdelats.

I samband med detta publicerades en första jubileumsskrift ”Guldäpplet firar 20 år 2002-2021”, med korta texter av mottagarna av Guldäpplets jubileumsutmärkelse. En skrift där vi blickade både bakåt och framåt.

Du kan ladda ner jubileumsskriften som pdf här