Att ge barn och unga röst, engagera barnen i demokratin och motivera till lärande

Video