Eva Bida


Eva Bida, förstelärare i Idrott och hälsa samt lärare inom Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet samt Naturkunskap på Torekällgymnasiet …

Janni Karlsson


Janni Karlsson, förskollärare och IT pedagog på förskolan Skogsgläntan i Kil, som från och med i somras arbetar som universitetsadjunkt på …

Per Falk


Per Falk, utvecklingsledare på Sektorn för Lärande och Bildning i Sundbybergs kommun och processledare på Kvasar Makerspace samt lärare på …

Per Dahlbeck


Per Dahlbeck, universitetsadjunkt på fakulteten för lärande och samhälle på Malmö universitet och utvecklingssekreterare på Pedagogisk Inspiration i Malmö stad. …