Janni Karlsson

Janni Karlsson, förskollärare och IT pedagog på förskolan Skogsgläntan i Kil, som från och med i somras arbetar som universitetsadjunkt på Karlstads universitet. Guldäpplepristagare 2023.

Video