Per Falk

Per Falk, utvecklingsledare på Sektorn för Lärande och Bildning i Sundbybergs kommun och processledare på Kvasar Makerspace samt lärare på förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet. Mottagare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2023.

Video