Film och dokumentation för kommunikation, överlämning och utvecklingssamtal

Lärandets nya landskap.Guldäpplets forskardialog – Guldäpplets pristagare och nominerade i dialog med forskare

Film och dokumentation med digitala verktyg för att nå ut till kollegor och vårdnadshavare samt för utvecklingssamtal och överlämning

Hur kan man dokumentera barnens lärande med foto, film och andra digitala verktyg och hur stärker detta barnen i utvecklingssamtal, samtal hemma och underlättar överlämningar mellan pedagoger och skolformer? Och hur kan man samtidigt följa ramarna för gdpr?

I denna forskardialog presenterar Malla Täckholm, ateljerista på Valhallagatan och Skånegatans förskolor, Göteborg, och Amanda Friman, förskollärare i förskoleklass, Ingatorpsskolan i Eksjö, sitt arbete i samtal med Susanne Kjällander, docent Stockholms universitet och Johan Sköld, lärare Forshagaakademien, båda Guldäpplets jury

Medverkande:

Foto på Malla Täckholm

Malla Täckholm, ateljerista på Valhallagatan och Skånegatans förskolor i Göteborg. med uppdrag att Mitt uppdrag är att stötta kreativa processer, både hos barn och pedagoger, så att de olika projekten utvecklas och fördjupas ur ett visuellt, kommunikativt och estetiskt perspektiv.

Intervju med Malla Täckholm

Foto på Amanda Friman

Amanda Friman, förskollärare i förskoleklass på Ingatorpsskolan i Eksjö, som tar stöd av digitala verktyg som hjälpmedel i undervisning, planering och dokumentation.

Intervju med Amanda Friman

Susanne Kjällander, docent vid Stockholms universitet, medlem av Guldäpplets jury.

Foto Johan Sköld

Johan Sköld, lärare på Forshagaakademin, medlem i Guldäpplets jury och tillsammans med Susanne Kjällander, Guldäpplets värd för forskardialogen

Guldäpplets forskardialoger i efterhand:
Om du har missat något tidigare webbinarie kan du se det i efterhand.
Samtliga webbinarier Guldäpplets forskardialog


Guldäpplets forskardialog handlar om att skapa former för att stimulera samspelet mellan lärare och forskare. Guldäpplets pristagare och nominerade inbjuds att beskriva konkreta scenarier och arbetssätt och att samtala med en utvald forskare kring dessa.
Detta är ett utforskande av mötet mellan praktiker och forskare, och ett litet bidrag till formulering av professionens beprövade erfarenhet och utveckling av kunskap i dialog med forskning.

Läs mer Klokare tillsammans – den professionella reflektionen

Under hösten 2021 och våren 2022 medverkar kontinuerligt forskarna Åke Grönlund, Örebro universitet, Staffan Selander och Susanne Kjällander, Stockholms universitet samt Johan Sköld, Guldäpplets jury i dialogen.