Perspektiv framåt för digital skolutveckling i Guldäpplets jubileumsskrift del 2

Foto Peter Becker

Peter Becker, ordförande Guldäpplets jury.

Ny jubileumsskrift från Guldäpplet. Varför?
– Utgångspunkten är att vi blir klokare tillsammans. I dialog med kollegor. Så växer det vi kallar beprövad erfarenhet fram. Att äga processer för sådana dialoger är grunden för en stark profession. Idén med den här andra jubileumsboken är att ge perspektiv framåt för digital skolutveckling och på lärares professionsutveckling. Och att göra det genom att samla ett antal röster och perspektiv med våra pristagare och med forskare och andra. En sorts ”crowdsourcing”, kollektiv kraftsamling.

Intressant, och hur har processen sett ut?
-– Bidragen är av tre olika slag 1) Undervisning och lärprocesser, 2) Ledarskap och strategier och 3) Forskarperspektiv – ibland i kombinationer. Vi har inbjudit en blandad grupp författare, Guldäpplebelönade eller nominerade lärare, mottagare av Guldäpplets jubileumsutmärkelse 2021 liksom erfarna ledare inom skola, etablerade forskare, analytiker och debattörer, alla med skola i fokus. Uppdraget har varit att var och en, i ett begränsat format, skulle bidra med ett utvalt perspektiv, relevant för i dag och den närmaste framtiden. Formerna har varierat, från analyser och processer, till framtidsspaningar, arkitektritningar och framtidsvisioner. Många med kort tidshorisont, andra med längre, som längst med svindlande 35-50 års perspektiv. En speciell kategori är de leverantörer som velat bidra med sitt perspektiv i en bild- och textsida. Ett varmt tack till alla som medverkat.

– Jag hoppas att alla ska kunna hitta något av relevans och kanske ta en eller flera artiklar till utgångspunkt för samtal i arbetslag, rektorsgrupp eller utvecklingsgrupp. Vi hoppas frågorna kommer att debatteras och bearbetas vidare. Nu överlämnar vi jubileumsskriften till dig och svensk skolas aktörer. Vår övertygelse är att svensk skolas byggs gemensamt av många aktörer – och med skolans professioner som en central kraft.

Vilka är författarna?
– Det är drygt 40 stycken, så det blir en lång uppräkning. I boken medverkar: Andrey Shupliakov, Ann-Britt Dahl, Anna Kindblad, Anna Törnquist, Araceli Calle-Fernández, Arja Holmstedt Svensson och Kristina Björn, Brit Stakston, Camilla Askebäck Diaz, Charlotta Granath, Daniel Nilsson, Ellinor Hallerström, Emelie Hahn, Ewa Skantz-Åberg och Annika Lantz-Andersson, Felix Serrao, Fredrik Heintz, Helen Larsson, Jan Hylén, Jenny Edvardsson, Johan Sköld, Johanna Karlén, Linda Bjällerstedt och Sara Bergström, Linda Mannila, Linus Österholm, Lotta Bergseth och Jenny Sköld, Malin Frykman, Marcus Henriksson, Maria Olsson, Marie Törnqvist, Mia Lägnert och Pernilla Abrahamsson, Mikael Alexandersson, Mona Wiklander, Patricia Diaz, Per Dahlbeck, Peter Becker, Peter Karlberg, Roger Säljö, Staffan Selander, Troed Troedsson, Ulrica Ellison Grane och Åke Grönlund

Och när kommer boken ut?
– Vi presenterade den på ett releaseparty tisdagen den 7 juni, sedan kommer vi att publicera artiklarna här på webben. I höst kommer boken i tryckt version att finnas tillgänglig på några av våra arrangemang och digitalt på Guldäpplets webbplats.

Foto: Johanna Wallén