Amanda Friman

Foto på Amanda Friman

Amanda Friman

Förskolan Getingen
Eksjö kommun

Presentation

Från och med ht 2021 arbetar Amanda på Ingatorpsskolan i Eksjö

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är en 26 årig tjej som jobbar som förskollärare i en förskoleklass på Ingatorpsskolan, när jag blev nominerad till Guldäpplet arbetade jag på förskolan Getingen i Ingatorp på en 3–5 års avdelning. Att arbeta med digitala verktyg och skapa bra pedagogiska miljöer var och är ett stort intresse.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 2–5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Jag tror på ett mångsidigt lärande, där barnen får vara kreativa på många olika sätt och att då kunna ta hjälp av digitala verktyg i vissa delar är en stor fördel. Jag tror att barns lärande kan stärkas av att arbeta på många olika sätt.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Digitala verktyg är ett hjälpmedel i min undervisning, planering och dokumentation. Här kan jag lagra information på ett lätt och smidigt sätt, genom anteckningar, foto, ljudinspelningar och film. Det gör mitt arbete lättare och mer närvarande i stunden med barnen.

Hur ser du på coronatiden ur perspektivet skolans digitalisering? Har du upptäckt något nytt under denna period som du kommer att fortsätta med?
– Under corona har vi fått skapa nya kreativa arbetssätt både med barnen och med övrig personal och vårdnadshavare, det finns både fördelar och nackdelar med att arbeta digitalt. Det kan spara tid, det kan göras tillgängligt för alla. Under corona blev det mycket jobb från Teams, här fann vi ett bra arbetssätt med överlämning från förskola till förskoleklass då barnen ej fick hälsa på i skolan, kunde vi hälsa på digitalt. Barnen fick prata med sin nya lärare och få se sin blivande lärmiljö.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vara öppen, nyfiken, förstående, vara kreativa och komma med idéer och förslag som underlättar och gör att alla ser en vinning med digitala verktyg. Prata om digitalisering på ett positivt sätt.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den?
– Book Creator. I Book Creator skapade vi övergångsböcker tillsammans med barnen för att visa deras kunnande inför överlämning till förskoleklass. Även Teams, som ett hjälpmedel när vi inte kan ses fysiskt.