Alexander Bergström

Foto på Alexander Bergström

Alexander Bergström

Kunskapsskolan Tyresö

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Nyskapande musiklärare/IKT-ansvarig som passionerat lever för det egna och elevernas skapande ­– vare sig det är inom musik eller 3D-design. Det har aldrig funnits en bättre tid att existera, vad det gäller lärande och undervisning.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Det har aldrig tidigare funnits så många håll att närma sig och angripa hinder i undervisningen som det gör idag. Att simultant kunna taktilt visa, samtidigt som en demonstration syns och hörs, kan hjälpa elevernas lärande enormt. Autentiska musikuppgifter, där kommersiella verktyg används ger dessutom uppgifterna en tydligare legitimitet. Tidigare år har detta inte varit möjligt på grund av höga kostnader.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Mer förarbete, då jag alltid förbereder noggrant för att arbetet sedan ska flyta på bra. Detta ger mig en möjlighet att röra mig mer fritt och själv agera resurspedagog under lektionerna. Efterarbetet blir ungefär samma som det alltid har varit, upplever jag.

Hur ser du på coronatiden ur perspektivet skolans digitalisering? Har du upptäckt något nytt under denna period som du kommer att fortsätta med?
– Videoresurserna (som jag har arbetat med under en längre tid) var något som jag snabbt insåg behövde vara på en hög nivå för att det skulle mottagas väl av eleverna. Ljud, bild och upplägg. Det kommer jag definitivt att fortsätta med. Även videomöten när det behövs.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Det finns inget motstånd, vilket gör mig och den andra IKT-ansvariga glada. Snarare en stor upptäckarglädje. Vi delar goda tips och tar även emot önskemål om områden som bör utforskas mer.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den?
– Soundtrap (musik) och Fusion360 (många ämnen. 3D-programvara). I Soundtrap skapar eleverna till exempel kompositioner med egensamplade ljud som grund. Detta berör ämnet identitet och går att genomföra på oändligt många nivåer. I Fusion360 skapar eleverna egna designer som kan genomgå flera iterationer där slutprodukten kan 3D-printas eller t.ex CNC-fräsas (i vårt Makerspace). Produktdesign på riktigt, helt enkelt.