Adriana Sturesson

Foto på Adriana Sturesson,

Adriana Sturesson

Pauliskolan
Malmö

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är Gr/Gy lärare i pedagogik, spanska och engelska. Jag arbetat på Pauliskolan i Malmö på Komvux med Barn och Fritidsprogrammet. Jag är representant för spanska och IT-ansvarig i Språklärarnas Riksförbunds styrelse, där verkar jag för en ökad insikt om språkkunskapernas stora betydelse för individen, för samhället och för den interkulturella förståelsen.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– IT kan förstärka lärandet eftersom det skapar nya lärmiljöer vars innehåll är dynamiskt och multimodalt. Ett multimodalt och digitalt innehåll förverkligar möten, samarbeten och interaktioner när vi inte haft möjlighet att träffas fysiskt. IT kan hjälpa att diversifiera undervisningen där alla elever får en chans att ta del av kunskap, lära och utvecklas på ett inkluderande sätt. Resurser blir tillgängliga som aldrig förr, vilket också medför ett stort ansvar för lärarna att lära eleverna att hantera informationsflödet på ett vettigt sätt.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Med IKT kan jag som lärare förbättra kommunikationen med elever, föräldrar och andra lärare. IKT hjälper att skapa samarbetsytor där vi kan dela material, erfarenheter och innovativa pedagogiska metoder lärare emellan. Jag har kunnat samarbeta med lärare och elever i Sverige och i världen. Tack vare IKT har flera projekt blivit av: Trelleburgo, eTwinning, Spanish Teachmeet Sweden och El torneo de música. El torneo de música har förenat spansklärare och deras elever i hela Sverige, från Luleå till Malmö har vi arbetat mot samma mål.

Hur ser du på coronatiden ur perspektivet skolans digitalisering? Har du upptäckt något nytt under denna period som du kommer att fortsätta med?
– Pandemin har lärt oss att lärarna har en nyckelroll i samhället: skolorna stängde sist och öppnade först. När vi var tvungna att stänga kunde vi fortsätta arbeta tack vare IKT. Jag har lärt mig att det är viktigt att dela med sig till andra, att utbyta idéer och projekt och att man kan samarbeta med andra lärare i Sverige och i världen. Spanish Teachmeet Sweden är här för att stanna och konferensen har fått tusentals visningar på Youtube det tänker jag verkligen fortsätta med.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– På Pauliskolans Komvux tar vi vara på varandras kunskaper, erfarenheter, förmågor och är en lärande organisation. Vi stödjer varandra kollegialt genom den digitala resan, men även tar det av workshops där vi går igenom olika arbetssätt, verktyg, program och metoder som förbättrar undervisningen och lärandet.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den?
– Jag använder väldigt mycket Canva för att skapa övningar, videos, presentationer eller affischer. Det är smidigt, enkelt och versatilt. Här finns länken till ett material för att stödja muntlig produktion. Varje vecka på Torneo de Música, lyssnar eleverna på två sånger och arbetar med språket med stöd i affischen kan eleverna motiveras att ge sina åsikter och öka ordförrådet på målspråket.