Amanda Hällqvist

Foto på Amanda Hällqvist

Amanda Hällqvist

Svingeln förskola, Västra förskoleområdet
Södertälje

Presentation

Nominerad som en del av IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är förskollärare sen 7 år tillbaka och arbetar på en 5 års avdelning just nu.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 2–5 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Att man inbjuder till en mer levande värld med hjälp av IT-stöd och att man kan utforska till exempel insekter på en helt ny nivå än vad våra ögon kan se.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Det underlättar väldigt mycket i både arbetet med barnen och även för mig när jag ska kolla igenom vad vi arbetat med och hur vi ska komma vidare.

Hur ser du på coronatiden ur perspektivet skolans digitalisering? Har du upptäckt något nytt under denna period som du kommer att fortsätta med?
– Jag tycker generellt att vi alla har blivit mer varma i kläderna kopplat till att behöva använda oss av IT mer, till exempel att ha digitala möten, att använda mer digitala verktyg kopplat till föräldrasamtal och så vidare.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vi har möten vissa fredagar med olika grupper och går igenom appar och de olika verktygen vi har på förskolan för att kunna lära varandra och ta hjälp om man inte kan ett verktyg. Lite som små workshops.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den?
– Jag använder gärna wifi-ägget tillsammans med barngruppen, då det går att utforska så pass mycket med just detta verktyg. Man kan utforska så brett och få till väldigt intressanta diskussioner tillsammans med barnen eller kollegor.