Amanda Janse

Foto på Amanda Janse

Amanda Janse

Solvägens förskola
Västerås

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är förskollärare och jobbar på en mindre förskola med två avdelningar. Jag har arbetat med både äldre och yngre barn här, och just nu arbetar jag med de yngre.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Med hjälp av digitala verktyg kan vi fånga upp det barnen gör, och ge det tillbaka till dem för att visa upp deras eget lärande. Vi kan snabbt och enkelt och med källkritik i åtanke ta reda på sådant som barnen frågar om, om och om igen. Vi kan hitta fler nya frågor att ställa.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Jag sköter det mesta av planering och efterarbete från min iPad. Jag har alla papper organiserade i mappar och kan enkelt skriva ut det jag behöver, samtidigt kan jag också enkelt fota och spara sånt som är analogt. Det går snabbt att läsårsvis rensa bort det som jag inte längre behöver. Jag kan samarbeta på och i dokument med kollegor och rektor. Digitala verktyg hjälper mig att känna mig mer strukturerad i min lärarroll, jag kommer åt allt jag behöver.

Hur ser du på coronatiden ur perspektivet skolans digitalisering? Har du upptäckt något nytt under denna period som du kommer att fortsätta med?
– Jag är nöjd med att vi har haft digitala möten, det tycker jag har fungerat bra och jag kan absolut tänka mig att vi till en viss del kommer att fortsätta med det. Det känns som att det verkligen pushat på och visat hur viktigt det är att alla på arbetsplatsen behöver ha adekvata kunskaper för att kunna använda digitala verktyg.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vi går regelbundet igenom de digitala verktygen för att se om det är något som strular eller någon som upplever svårigheter. Vi vet var vi ska vända oss om det är något som inte kan lösas av personalen på plats.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den?
– Min senaste favorit är Google lens i Google foto appen. Man tar en bild på till exempel en blomma och får snabbt och enkelt reda på vad det är för växt, utan att behöva använda ytterligare en särskild app. Man kommer direkt till Wikipedia-sidan för växten så det är lätt att ta reda på mer, eller hitta liknande växter.