Anders Enström

Foto på Anders Enström

Anders Enström

Skapaskolan
Huddinge

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag har arbetat som lärare i 20 år. Jag startade min lärarbana i Skogås med en årskurs 1. Efter det har jag arbetat på mellanstadiet, högstadiet och hunnit med en kortare sväng som biträdande rektor. Sedan ett år tillbaka arbetar jag på Skapaskolan som förstelärare i IKT och undervisar i MA/NO/TK. Mitt mål är att MA/NO/TK ska kännas lustfyllt, meningsfullt och utmanande.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– IT och digitala verktyg ger alla elever en röst. Den rösten kan påverka världen. Då blir skolan meningsfull. Att alla människor känner att de kan påverka saker och ting är en avgörande motivationsfaktor och med hjälp av digitala verktyg är det möjligt. IT/digitala verktyg har också en förmåga att få alla att känna sig inkluderande – oavsett svårighet. De stödfunktioner (läs-upp, diktering etc) som idag finns är otroligt användbara för elever att både tillgodogöra sig alster men också för att kunna skapa sina alster.

– Digitala verktyg är (rätt använda) ett kreativt verktyg. Skolan behöver mer kreativitet. Eleverna får i sin skapande process syn på andra delar av ett problem/fråga som gör att de måste aktivera sitt tänkande i mycket högre grad än om de bara skriftligen svarade på frågor.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Digitala verktyg har verkligen hjälpt mig att spara tid. Flippade filmer går att återanvända hur många gånger som helst. Den formativa feedbacken är mycket enklare att ge till eleverna nu jämfört med för 10 år sedan. Läromedel är för mig en bas i en triangel. Ovanför den basen kryddar vi undervisningen med kreativa uppgifter. I min planering tänker jag alltid:
1. Tre till fem huvudfrågor – de stora frågorna.
2. Vilka förmågor ska eleverna träna på?
3. Hur och vad ska bedömas?
4. Vilka läromedel ska jag använda? Varför?
5. Kreativitet. Vad ska eleverna få skapa? (film, podcast, teckna/rita)
6. Våga vara crazy!

Hur ser du på coronatiden ur perspektivet skolans digitalisering? Har du upptäckt något nytt under denna period som du kommer att fortsätta med?
– Det nya som dök upp under Corona var ”Ska alla verkligen vara i skolan hela dagar”? Här finns det massor att fundera över. Kan man träffa eleverna online en dag i veckan?

– Det som fick ett uppsving var ju det flippade klassrummet. Att använda sig av möjligheten att kunna spela in genomgångar så att eleverna kan se den om och om igen.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vi har utvecklingsträffar varannan vecka – då vi alla träffas, digitalt eller fysiskt, för att vara varandras lärresurser.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den?
– Jag är väldigt förtjust i Showbie, som är en app/webbtjänst för att kunna dela ut/samla in material – men är utmärkt för att kunna ge muntlig feedback. Eleverna har verkligen tyckt det har varit otroligt bra att få muntlig feedback, då den blir mer personlig. Showbie har också sparat en massa tid då jag slipper alla 1000-tals klick i en lärplattform för att dela ut en uppgift. Showbie har också fördelen att den kan öppna alla typer av filer (Google, O365, iOS etc). En viktig del för oss lärare.

Guldäpplets forskardialog
Anders medverkade i Guldäpplets forskardialog tillsammans med Andrey Shupliakov i december 2021.
Tema: Elevmotivation och differentiering i NO, teknik och matematik med digitala verktyg
Se Guldäpplets forskardialog i efterhand