Guldäpplets forskardialog:
Elevmotivation och differentiering

Lärandets nya landskap.
Guldäpplets forskardialog – Guldäpplets pristagare och nominerade i dialog med forskare 

Guldäpplets forskardialog:
Grundskolan – Elevmotivation och differentiering i NO, teknik och matematik med digitala verktyg

I denna forskardialog samtalar Anders Enström, lärare i Matematik, NO och Teknik på Skapaskolan i Huddinge och Andrey Shupliakov, lärare i Matematik och Teknik på mellanstadiet, Nya elementar i Bromma, båda Guldäpplenominerade 2021, med Staffan Selander, professor emeritus, Stockholms universitet. 

Guldäppletsvärdar: Johan Sköld, lärare Forshagaakademin, och Susanne Kjällander, docent Stockholms universitet, båda medlemmar i Guldäpplets jury.

Gå direkt till:
Andrey Shupliakovs presentation, Anders Enströms presentation, samtalet mellan Stefan Selander, Anders Enström och Andrey Shupliakov

Länkar från webbinariet
Vill du se hela filmen där Andrey visar hur du programmerar en miniräknare hittar du den här 

Skapaskolans Podcast som Anders berättar om hittar du bland annat på Spotify. Och Anders Youtubekanal hittar du här


Medverkande:
Foto på Anders Enström

Anders Enström, lärare i Matematik, NO och Teknik på Skapaskolan i Huddinge. Nominerad till Guldäpplets 2021.

Intervju med Anders Enström

Andrey Shupliakov, lärare i Matematik och Teknik på mellanstadiet, på Nya elementar i Bromma. Nominerad till Guldäpplets 2021.

intervju med Andrey Shupliakov

Staffan Selander, professor emeritus, Stockholms universitet. 

Guldäpplets värdar:
Johan Sköld, lärare Forshagaakademin, och
Susanne Kjällander, docent Stockholms universitet, båda medlemmar i Guldäpplets jury.

Guldäpplets forskardialoger i efterhand:
Om du har missat något tidigare webbinarie kan du se det i efterhand.
Samtliga webbinarier Guldäpplets forskardialog


Guldäpplets forskardialog handlar om att skapa former för att stimulera samspelet mellan lärare och forskare. Guldäpplets pristagare och nominerade inbjuds att beskriva konkreta scenarier och arbetssätt och att samtala med en utvald forskare kring dessa.
Detta är ett utforskande av mötet mellan praktiker och forskare, och ett litet bidrag till formulering av professionens beprövade erfarenhet och utveckling av kunskap i dialog med forskning.

Läs mer Klokare tillsammans – den professionella reflektionen

Under hösten 2021 och våren 2022 medverkar kontinuerligt forskarna Åke Grönlund, Örebro universitet, Staffan Selander och Susanne Kjällander, Stockholms universitet samt Johan Sköld, Guldäpplets jury i dialogen.