Guldäpplets forskardialog:
Teamarbete med digitala verktyg i gymnasieskolan

Foto på team från Dragonskolan i Umeå

Lärandets nya landskap. 
Guldäpplets forskardialog – Guldäpplets pristagare och nominerade i dialog med forskare 

Guldäpplets forskardialog: Teamarbete med digitala verktyg i gymnasieskolan

I samband med utdelningen av årets Guldäpplen tilldelades ett team från Dragonskolan ett hedersomnämnande av Guldäpplets jury, för en modell för kollegialt utvecklingsarbete, där drivkraften kommer från lärarna i nära samspel med skolledning och it-pedagog. En pedagogiskt driven kollegial modell där digital kompetens utvecklas på alla nivåer.

I denna forskardialog samtalar teamet från Dragonskolan med Åke Grönlund, professor Örebro universitet om förutsättningarna för utvecklingsarbetet och vad det innebär för lärare i olika ämnen.

Från Dragonskolan medverkar: Jennifer Hedström, rektor, Niclas Lind, it-pedagog samt lärarna Anneli Andersson, Eric Jönsson, Eric Forssell, Sofia Johansson och Pernilla Nordlund, samtliga Dragonskolan i Umeå och mottagare av Guldäpplejuryns hedersomnämnande.

Guldäpplets värdar: Johan Sköld, lärare Forshagaakademin och Susanne Kjällander docent Stockholms universitet, båda medlemmar i Guldäpplets jury.

På följande länkar kan du följa några av de projekt som lärarna från Dragonskolan tar upp i sändningen.
Lärarledda podcasts
Focus on the mind
Gamla Godsbangården
Staden
Vägen till Shangri-La
E-boksprojekt i Naturkunskap (ett elevexempel)
Koreografifilmer i dans
#matutmaningen

Guldäpplets forskardialoger i efterhand:
Om du har missat något tidigare webbinarie kan du se dem i efterhand.
Samtliga webbinarier Guldäpplets forskardialog