Guldäpplets forskardialog – på webben

logo Guläpplets forskardialog

Lärandets nya landskap.
Guldäpplets nominerade och pristagare i dialog med forskare.

Guldäpplets forskardialog handlar om att skapa former för samspelet mellan lärare och forskare. Där Guldäpplets nominerade och pristagare i samtal med forskare bidrar till utvecklingen av professionens beprövade erfarenhet.

Genomförda:

Film och dokumentation med digitala verktyg för att nå ut till kollegor/vårdnadshavare samt för utvecklingssamtal/överlämning

Medverkande: Malla Täckholm, ateljerista på Valhallagatan och Skånegatans förskolor, Göteborg, och Amanda Friman, förskollärare i förskoleklass, Ingatorpsskolan i Eksjö, båda nominerad till Guldäpplet 2021, i samtal med Susanne Kjällander, docent Stockholms universitet och Johan Sköld, lärare Forshagaakademien, båda Guldäpplets jury.

Länk till Guldäpplets forskardialog från 4 maj 2022
Se Guldäpplets forskardialog i efterhand


Att få med alla på tåget med digitala verktyg – flerspråkighet, studiemotivation och elevhälsa

Medverkande:
Mundhir Hajir och Linnea Bergfalk Erkmar, lärare på Enheten för flerspråkighet i Partille kommun samt Petter Danielsson, IKT-pedagog i Hofors kommun, nominerade till Guldäpplet 2021, i samtal med Annika Lantz-Andersson, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet.

Guldäpplets värdar: Johan Sköld, lärare Forshagaakademin och Susanne Kjällander, docent Stockholms universitet, medlemmar i Guldäpplets jury.

Länk till Guldäpplets forskardialog från 16 mars 2022
Se Guldäpplets forskardialog i efterhand


Utveckla undervisningen för yngre åldrar med digitala verktyg – i kollegial samverkan

Medverkande: Ellinor Hallerström, förskollärare Södertälje och nominerad till Guldäpplet 2021, och Fredrik Söderlund, utvecklare digitalisering, Västerås förskolor i samtal med Ulrika Jonson, IKT-strateg, Södertälje kommun, Johan Sköld, lärare Forshagaakademin och Susanne Kjällander, docent Stockholms universitet, medlemmar i Guldäpplets jury.


Länk till Guldäpplets forskardialog från 9 februari 2022
Se Guldäpplets forskardialog i efterhand


Synliggörande av lärprocesser med digitala verktyg i praktisk-estetiska ämnen

Foto på Marie Törnqvist

Medverkande: Marie Törnqvist, yrkeslärare inom ridning och hästhållning på Realgymnasiet i Trollhättan, Guldäpplenominerad 2021, samt Lena Apelthun och Robert Olofsson, undervisningsråd på Skolverket.

Guldäpplets värdar: 
Johan Sköld, lärare Forshagaakademin, och 
Susanne Kjällander, docent Stockholms universitet, båda medlemmar i Guldäpplets jury.


Länk till Guldäpplets forskardialog från 12 januari 2022
Se Guldäpplets forskardialog i efterhand


Grundskolan – Elevmotivation och differentiering i NO, teknik och matematik med digitala verktyg

Medverkande: Andrey Shupliakov, lärare i Matematik och Teknik på mellanstadiet, på Nya elementar i Bromma och Anders Enström, lärare i Matematik, NO och Teknik på Skapaskolan i Huddinge, i samtal med Staffan Selander, professor emeritus, Stockholms universitet.

Guldäpplets värdar: Johan Sköld, lärare Forshagaakademin och Susanne Kjällander docent Stockholms universitet, båda medlemmar i Guldäpplets jury.

Länk till Guldäpplets forskardialog från 8 december 2021
Se Guldäpplets forskardialog i efterhand


Teamarbete med digitala verktyg i gymnasieskolan 

Medverkande: Åke Grönlund, professor Örebro universitet i samtal med Jennifer Hedström, rektor, Niclas Lind, it-pedagog samt lärarna Anneli Andersson, Eric Jönsson, Eric Forssell, Sofia Johansson och Pernilla Nordlund, samtliga Dragonskolan i Umeå och mottagare av Guldäpplejuryns hedersomnämnande.

Guldäpplets värdar: Johan Sköld, lärare Forshagaakademin och Susanne Kjällander docent Stockholms universitet, båda medlemmar i Guldäpplets jury.


Länk till Guldäpplets forskardialog från 10 november 2021
Se Guldäpplets forskardialog i efterhand


Teknik och samhälle – med 3D och demokratifrågor i ämnesöverskridande projekt

3D kan kännas som framtiden, men vi tänker att det är nu det händer och vi vill gärna visa att skolan kan vara med på det tåget.

Mia Lägnert och Pernilla Abrahamsson i ett samtal med Åke Grönlund om att använda 3D som ett verktyg för att arbeta med demokratiprojekt knutna till kommunen och med ämnesövergripande projekt.

Medverkande: Mia Lägnert och Pernilla Abrahamsson, SO-lärare, respektive lärare i Ma/NO/TK på Norrevångskolan i Karlshamn och Guldäpplepristagare 2020 och Åke Grönlund, professor i informatik vid Örebro universitet. Värd är Peter Becker, juryns ordförande.

Länk till Guldäpplets forskardialog från 9 december 2020:
Se Guldäpplets forskardialog i efterhand


Lek, lärande och digitala verktyg – små röster och stora frågor

Linda Bjällerstedt och Sara Bergström i ett samtal med Susanne Kjällander kring att skapa inspirerande och lustfyllda lärmiljöer.

Medverkande: Linda Bjällerstedt och Sara Bergström, förskollärare på Bjurhovdasmycket förskola och Guldäpplepristagare 2020, Susanne Kjällander, forskare vid Stockholms universitet och vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2019. Värd är Peter Becker, juryns ordförande.

Länk till Guldäpplets forskardialog från 2 december 2020:
Se Guldäpplets forskardialog i efterhand


Motiverande arbetssätt och differentierad undervisning

Ulrica Elisson Grane och Åke Grönlund i ett samtal om: Vad ”triggar” elevernas lust till lärande? Hur kan man genom att ge eleverna nya och olika vägar till lärande utmana eleverna på deras egen nivå, så att de når längre och fler elever får möjlighet att nå målen.

Medverkande:  Ulrica Elisson Grane, lärare på Ullvi skola i Leksand och Guldäpplenominerad 2020, Åke Grönlund, professor vid Örebro universitet. Värd är Peter Becker, juryns ordförande.

Länk till Guldäpplets forskardialog från 18 november 2020:
Se Guldäpplets forskardialog i efterhand


Världen i klassrummet genom digitaliseringens möjligheter

Emelie Hahn och Staffan Selanderi ett samtal med utgångspunkt i Emelies målmedvetna arbete med att utveckla omvärldskunskap samt språklig och kulturell kompetens hos eleverna, där eleverna inspireras till delaktighet och till kontakt med elever i andra länder.

Medverkande: Emelie Hahn, lärare på Gränbyskolan i Uppsala och vinnare av Guldäpplet 2020, Staffan Selander, professor i didaktik vid Stockholms universitet. Värd är Peter Becker, juryns ordförande.

Länk till Guldäpplets forskardialog från 11 november 2020:
Se Guldäpplets forskardialog i efterhand


Att jobba kreativt – skapande och verklighetsanknutet

Maria Glawe och Staffan Selander i ett samtal med utgångspunkt i Marias arbete med elever som utforskar hållbar framtid och Agenda 2030. Eleverna studerar fakta och uttrycker sina tankar i fri, poetisk form

Medverkande: Maria Glawe, lärare Söderslättsgymnasiet och vinnare av Guldäpplet 2018, Staffan Selander, professor i didaktik vid Stockholms universitet. Värd är Peter Becker, juryns ordförande.

Länk till Guldäpplets forskardialog från 4 november 2020:
Se Guldäpplets forskardialog i efterhand


Att hålla samman klassen

Camilla Askebäck Diaz och Åke Grönlund i ett samtal med utgångspunkt i hur Camilla konkret jobbar för att skapa en tydlig struktur så att eleverna vet vad de ska göra oavsett om de är hemma eller på plats i skolan.

Medverkande: Camilla Askebäck Diaz, lärare på Södermalmsskolan i Stockholm och Guldäpplepristagare 2019. Åke Grönlund, professor Örebro universitet och medlem i Guldäpplets jury. Värd är Peter Becker, juryns ordförande.

Länk till Guldäpplets forskardialog från 6 maj 2020:
Se Guldäpplets forskardialog i efterhand


Elever utvecklar berättandet och sitt språk

Johan Sköld och Susanne Kjällander i ett samtal kring hur Johan tillsammans med sina elever arbetar med berättande med ljud och bild som verktyg. Med mikrofon och kamera som verktyg för lärande. 

Johan Sköld, lärare på Forshagaakademin i Forshaga, pristagare Guldäpplet 2019 och Susanne Kjällander, forskare Stockholms universitet och vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2019. Värd är Peter Becker, juryns ordförande.

Länk till Guldäpplets forskardialog från 29 april 2020:
Se Guldäpplets forskardialog i efterhand


Den sociala dimensionen i onlinearbete

Johan Sköld och Susanne Kjällander i ett samtal kring hur Johan arbetar med samarbetsgrupper kring bloggande för att peppa elever, stärka sociala band och deltagande, med elever på distans. 

Johan Sköld, lärare på Forshagaakademin i Forshaga, pristagare Guldäpplet 2019 och Susanne Kjällander, forskare Stockholms universitet och vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2019. Värd är Peter Becker, juryns ordförande.

Länk till Guldäpplets forskardialog från 22 april 2020:
Se Guldäpplets forskardialog i efterhand


Guldäpplets forskardialog handlar om att skapa former för att stimulera samspelet mellan lärare och forskare. Guldäpplets pristagare och nominerade inbjuds att beskriva konkreta scenarier och arbetssätt och att samtala med en utvald forskare kring dessa.
Detta är ett utforskande av mötet mellan praktiker och forskare, och ett litet bidrag till formulering av professionens beprövade erfarenhet och utveckling av kunskap i dialog med forskning.

Läs mer 
Klokare tillsammans – den professionella reflektionen

Under hösten 2021 och våren 2022 medverkar kontinuerligt forskarna Åke Grönlund, Örebro universitet, Staffan Selander och Susanne Kjällander, Stockholms universitet samt Johan Sköld, Guldäpplets jury i dialogen.