Webbinarium: Att jobba kreativt – skapande och verklighetsanknutet

Lärandets nya landskap
Guldäpplets forskardialog – Guldäpplets pristagare och nominerade i dialog med forskare

Webbinarium:
Att jobba kreativt – skapande och verklighetsanknutet

Här har Peter Becker, Guldäpplets ordförande, bjudit in Maria Glawe, lärare Söderslättsgymnasiet att samtala med Staffan Selander, professor Stockholms universitet, med utgångspunkt i Marias arbete med elever som utforskar hållbar framtid och Agenda 2030. Eleverna studerar fakta och uttrycker sina tankar i fri, poetisk form vilken diskuteras i Facebook-gruppen ”Sustainable Poetry”.

Frågeställningar: möjligheter och utmaningar när lärare, över ämnesgränser, arbetar med barn och unga som aktiva medskapare, i undervisningen och utanför. Didaktisk design och ”samskapande”.

Projektet Sustainable Poetry som är en av utgångpunkterna för samtalet i webbinariet.

Medverkande: 

Maria Glawe, speciallärare, inriktning språk-, läs-, och skrivutveckling, och förstelärare på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg, Guldäpplevinnare 2018.

Foto: Bo Helmersson

Staffan Selander, professor i didaktik, DSV/Stockholms universitet författare till bland annat ”Design för lärande Historia – Medeltiden som exempel”, av Eva Insulander, Fredrik Lindstrand, Staffan Selander, 2019, Studentlitteratur och en rad böcker om didaktisk design.

Foto: Privat

Foto Peter Becker

Peter Becker, ordförande stiftelsen DIU och Guldäpplets jury.

Foto: Johanna Wallén

Webbinariet ägde rum 4 november 2020.


Guldäpplets forskardialog handlar om att skapa former för att stimulera samspelet mellan lärare och forskare.

Här inbjuder Peter Becker, Guldäpplets ordförande, Guldäpplets pristagare och nominerade att beskriva konkreta scenarier och arbetssätt och att samtala med en utvald forskare kring dessa. Under 2020 har forskarna varit Staffan Selander, Susanne Kjällander och Åke Grönlund.
Detta är ett utforskande av mötet mellan praktiker och forskare, och ett litet bidrag till formulering av professionens beprövade erfarenhet och utveckling av kunskap i dialog med forskning.

Webbinarieserie på onsdagar kl 16.00-16.30. Hela hösten. Välkommen!

Läs mer 
Klokare tillsammans – den professionella reflektionen