Johanna Jaara Åstrand: Digital kompetens är i grunden en demokratifråga

Tal av Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, på Guldäpplets dag 2020 (transkribering från tal)

Det är otroligt speciellt att få vara med en kväll som denna få vara med och hylla lärare som har förnyat sin egen undervisning med hjälp utav IT, i år när till och med Guldäpplejuryns särskilda pris delas ut till Sveriges hela lärarkåren. Det är alltid en ära, för det spelar så stor roll att på det här sättet få lyfta fram och sprida bra digitala arbetssätt, framför allt när de är utvecklade av lärarprofessionen själv.

Pandemin har ju inneburit stora digitala språng, såväl i samhället som i skolan. Men den har också visat på hur oumbärlig den lärarledda undervisningen är för lärandet, inte minst utifrån den värld vi befinner oss i med så mycket information och desinformation. Det innebär att förmågan att tolka värdera och sätta in information i sitt sammanhang – det är otroligt viktiga framtidskompetenser – och därför så tycker jag att det är så roligt att se att just detta går som en röd tråd bland årets pristagare.

Till exempel hos dig, Emelie Hahn på Gränbyskolan i ditt arbete att med hjälp av digitala verktyg både låta dina elever flytta ut i världen och låta världen flytta in i ditt klassrum. Och vad det innebär för kunskapsutvecklingen, men också den sociala utvecklingen hos eleverna. Eller hos er, Sara Bergström och Linda Bjällerstedt på Bjurhovdasmyckets förskola i ert arbete med att få förskolebarnen att använda sina Ipads till att faktiskt själva vara aktiva producenter. Där barnen tillsammans med de 2 kärleksfulla nättrollen Fixa och Trixa både får upptäcka, men också skapa nya världar, och därmed lärande 

Jag blev verkligen imponerad av er, Mia Lägnert och Pernilla Abrahamsson på Norrevångskolan som låter eleverna i sitt skoljobb med 3D-verktyg hjälpa stadsarkitekten med stadsplaneringen. Det är verkligen ett exempel på när det pedagogiska arbetssättet tydligt får bygga framtiden.

Att integrera och använda sig av de digitala verktygen i undervisningen – det är både en pedagogisk möjlighet och en utmaning för oss lärare. Ofta är det ju också så att det är en utveckling som drivs på av eldsjälar, precis som vi har sett här i kväll. Och det är självklart bra. Men det är inte tillräckligt. 

Digital kompetens är i grunden en demokratifråga och därför är det så viktigt och angeläget att alla barn och elever ges samma möjligheter att utveckla sin digitala kompetens. Vi behöver helt enkelt få ett mer samlat grepp och en större likvärdighet i svensk skola, när det gäller de här frågorna. Och för att nå dit är det av största vikt att den av regeringen och SKR antagna Skoldigiplan förverkligas i alla sina delar. När det gäller digital kompetens, när det gäller tillgång och användning, och inte minst när det gäller forskning och uppföljning, för det finns så mycket mer att göra när det gäller alla dessa områden.

Till sist det viktigaste. Precis som ni som är här i kväll har visat, så är det vi lärare som måste ha kontroll över utvecklingen, så det inte blir andra som kliver in och definierar hur skolan ska jobba. Lärare måste alltid ha rätten till sin professionella bedömning av vilka pedagogiska metoder och verktyg som är lämpligast i olika situationer. För kom ihåg en sak, oavsett om lärandet sker digitalt eller analogt så handlar det faktiskt om metoder för lärandet, med alla dess brister och förtjänster. Därför är det lärandet och pedagogiken som alltid måste stå i centrum och inte tekniken.