Guldäpplets forskardialog:
Elever utvecklar berättandet och sitt språk

Här har Peter Becker, Guldäpplets ordförande, bjudit in Johan Sköld och Susanne Kjällander till ett samtal kring hur Johan tillsammans med sina elever arbetar med berättande med ljud och bild som verktyg. Med mikrofon och kamera som verktyg för lärande. 

Johan Sköld, lärare på Forshagaakademin i Forshaga, pristagare Guldäpplet 2019 och Susanne Kjällander, forskare Stockholms universitet och vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2019.


Medverkande:

Foto Peter Becker

Peter Becker, ordförande stiftelsen DIU och Guldäpplets jury.

Foto: Johanna Wallén

foto Johan Sköld

Johan Sköld är lärare på Forshagaakademin i Forshaga, pristagare Guldäpplet 2019.

Foto: Bo Helmersson

foto Susanne Kjällander

Susanne Kjällander är forskare Stockholms universitet och vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2019. 

Foto: Bo Helmersson

Webbinariet ägde rum 11 maj 2020.


Guldäpplets forskardialog handlar om att skapa former för att stimulera samspelet mellan lärare och forskare.

Här inbjuder Peter Becker, Guldäpplets ordförande, Guldäpplets pristagare och nominerade att beskriva konkreta scenarier och arbetssätt och att samtala med en utvald forskare kring dessa. Under 2020 har forskarna varit Staffan Selander, Susanne Kjällander och Åke Grönlund.
Detta är ett utforskande av mötet mellan praktiker och forskare, och ett litet bidrag till formulering av professionens beprövade erfarenhet och utveckling av kunskap i dialog med forskning.

Webbinarieserie på onsdagar kl 16.00-16.30. Välkommen!

Läs mer 
Klokare tillsammans – den professionella reflektionen