Guldäpplets forskardialog:
Synliggörande av lärprocesser

Foto på Marie Törnqvist

Lärandets nya landskap.
Guldäpplets forskardialog – Guldäpplets pristagare och nominerade i dialog med forskare 

Guldäpplets forskardialog:
Synliggörande av lärprocesser med digitala verktyg i praktisk-estetiska ämnen

I denna forskardialog samtalar Marie Törnqvist, Realgymnasiet i Trollhättan med Guldäpplets värdar Johan Sköld och Susanne Kjällander samt Lena Apelthun och Robert Olofsson, undervisningsråd på Skolverket.

Medverkande:

Foto på Marie Törnqvist

Marie Törnqvist,  yrkeslärare inom ridning och hästhållning på Realgymnasiet i Trollhättan. Nominerad till Guldäpplet 2021.

Intervju med Marie Törnqvist

Lena Apelthun och Robert Olofsson, undervisningsråd på Skolverket.

Guldäpplets värdar:
Johan Sköld, lärare Forshagaakademin, och
Susanne Kjällander, docent Stockholms universitet, båda medlemmar i Guldäpplets jury.

Guldäpplets forskardialoger i efterhand:
Om du har missat något tidigare webbinarie kan du se det i efterhand.
Samtliga webbinarier Guldäpplets forskardialog


Guldäpplets forskardialog handlar om att skapa former för att stimulera samspelet mellan lärare och forskare. Guldäpplets pristagare och nominerade inbjuds att beskriva konkreta scenarier och arbetssätt och att samtala med en utvald forskare kring dessa.
Detta är ett utforskande av mötet mellan praktiker och forskare, och ett litet bidrag till formulering av professionens beprövade erfarenhet och utveckling av kunskap i dialog med forskning.

Läs mer Klokare tillsammans – den professionella reflektionen

Under hösten 2021 och våren 2022 medverkar kontinuerligt forskarna Åke Grönlund, Örebro universitet, Staffan Selander och Susanne Kjällander, Stockholms universitet samt Johan Sköld, Guldäpplets jury i dialogen.