Guldäpplets forskardialog: Utveckla undervisningen – i kollegial samverkan

Lärandets nya landskap.
Guldäpplets forskardialog – Guldäpplets pristagare och nominerade i dialog med forskare

Utveckla undervisningen för yngre åldrar med digitala verktyg – i kollegial samverkan

I denna forskardialog samtalar Ellinor Hallerström, förskollärare Södertälje och nominerad till Guldäpplet 2021 och Fredrik Söderlund, utvecklare digitalisering, Västerås förskolor med Ulrika Jonson, IKT-strateg, Södertälje kommun, Johan Sköld, lärare Forshagaakademin och Susanne Kjällander, docent Stockholms universitet, medlemmar i Guldäpplets jury.
Exempel från förskola men relevanta för alla åldrar

Fredrik Söderlunds presentation startar vid: 2:51
Ellinor Hallerströms presentation startar vid: 15:17
Efterföljande samtal med Susanne Kjällander startar vid: 20:14


Material från webbinariet:

Presentationen från Västerås, med bl a Västerås basutbud:

Hämta presentationen som PDF (2,6 MB)

Exempel från Västerås med process på förskolor, årshjul, processkrivning mm.

Hämta materialet som PDF (3,7 MB)


Digitalitet i förskolan – Södertälje kommun (med lägstanivå, nivå på kompetens och material som alla i förskolorna förväntas kunna behärska)

Hämta materialet som PDF (3,3 MB)
Information till vårdnadshavarna som PDF (76 K)
Södertäljes presentationsbilder, med kontaktuppgifter som PDF (791 K)

Medverkande:

Foto på Ellinor Hallerström

Ellinor Hallerström, förskollärare, Centrum förskoleområde, Södertälje. Nominerad till Guldäpplets 2021 som en del av IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun

Intervju med Ellinor Hallerström

Fredrik Söderlund, utvecklare digitalisering, Västerås förskolor

Ulrika Jonson. Foto Erik Viktorsson

Ulrika Jonson, IKT-strateg på utbildningskontoret Södertälje kommun, medlem av Guldäpplets jury

Guldäpplets värdar: 
Johan Sköld, lärare Forshagaakademin, och 
Susanne Kjällander, docent Stockholms universitet, båda medlemmar i Guldäpplets jury.

Guldäpplets forskardialoger i efterhand:
Om du har missat något tidigare webbinarie kan du se det i efterhand.
Samtliga webbinarier Guldäpplets forskardialog


Guldäpplets forskardialog handlar om att skapa former för att stimulera samspelet mellan lärare och forskare. Guldäpplets pristagare och nominerade inbjuds att beskriva konkreta scenarier och arbetssätt och att samtala med en utvald forskare kring dessa.
Detta är ett utforskande av mötet mellan praktiker och forskare, och ett litet bidrag till formulering av professionens beprövade erfarenhet och utveckling av kunskap i dialog med forskning.

Läs mer Klokare tillsammans – den professionella reflektionen

Under hösten 2021 och våren 2022 medverkar kontinuerligt forskarna Åke Grönlund, Örebro universitet, Staffan Selander och Susanne Kjällander, Stockholms universitet samt Johan Sköld, Guldäpplets jury i dialogen.