BRAVOLesson ny partner i Guldäpplet

Foto Mats Rosenkvist

Foto: Mats Rosenkvist, BRAVOLesson


Guldäpplet är ett stipendium och ett kunskapsbygge kring hur lärare förnyar undervisningen med digitala stöd och ger alla elever förutsättningar att möta ett digitaliserat samhälle och arbetsliv. Guldäpplet utdelas av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne med partners. Nu blir BRAVOLesson ny partner. Därmed stärks Guldäpplets arbete med kollegialt lärande. (Pressmeddelande feb 2022)

– Professionella och  engagerade lärare är en nyckelfaktor för skolans digitala utveckling. Vi ser hur Guldäpplets nominerade är lärare som tillsammans med kollegor och med stöd av skolledningen utvecklar undervisningen, säger Peter Becker, ordförande i Guldäpplets jury. Och våra partners gör det möjligt att stödja lärarkårens kollegiala framsteg. BRAVOLesson blir framöver ett bra tillskott i Guldäpplets arbete med kollegialt lärande.

– Guldäpplet och alla skickliga lärare som använder IT som stöd i sin undervisning är en viktig kraft för att utveckla svensk skola, undervisning och lärande. Det känns som ett sammanhang där vi vill vara med! Vi kan få inspiration och får möjlighet att hjälpa till att sprida goda idéer och beprövade erfarenheter, säger Mats Rosenkvist, vd och grundare BravoLesson.

Övriga partners i Guldäpplet är Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Regioner, Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, ILT Inläsningstjänst, Netsmart och stiftelsen DIU, grundare och koordinator.

Guldäpplet är en professionsutmärkelse som bygger på nomineringar från hela landet. Två utmärkelser utdelas årligen, lärarpriset Guldäpplet och juryns särskilda pris. Juryn består av de två senaste årens Guldäpplepristagare, företrädare för samtliga partners samt Susanne Kjällander, docent, Stockholms universitet.

Nominering görs på webben, senast den 15 juni.

Mats Rosenkvist är BRAVOLessons medlem i Guldäpplets jury.