Webbinarium: Motiverande arbetssätt och differentierad undervisning

foto Ulrica Elisson Grane

Lärandets nya landskap.
Guldäpplets forskardialog – Guldäpplets pristagare och nominerade i dialog med forskare 

Webbinarium:
Motiverande arbetssätt och differentierad
undervisning

Vad ”triggar” elevernas lust till lärande? Hur kan man genom att ge eleverna nya och olika vägar till lärande utmana eleverna på deras egen nivå, så att de når längre och fler elever får möjlighet att nå målen. Hur kan jag utforma min undervisning och vilka verktyg kan jag använda för att utmana både de starkaste och de svagaste eleverna i min undervisning och synliggöra deras lärande.  

Här har Peter Becker, Guldäpplets ordförande, bjudit in Ulrica Elisson Grane, lärare på Ullvi skola i Leksand och Guldäpplenominerad 2020, att samtala med Åke Grönlund, professor vid Örebro universitet, kring sina exempel och frågeställningar.

Ulrica Elisson Granes presentationsbilder.Medverkande:

foto Ulrica Elisson Grane

Ulrica Elisson Grane, mellanstadielärare och förstelärare, Ullvi skola, Leksand, samt digitaliseringsutvecklare för grundskolan i Leksands kommun, nominerad till Guldäpplet 2020.
Webbplats:
Ullis skolsida
Instagram:
https://www.instagram.com/ullisskolsida/

Foto: Privat

Åke Grönlund, professor Informatik, Örebro universitet. Författare tillsammans med Matilda Wiklund till Det digitala lärandets möjligheter. Att leda den digitala skolan. Gleerups 2018.

Foto: Johanna Wallén

Foto Peter Becker

Peter Becker, ordförande stiftelsen DIU och Guldäpplets jury.

Foto: Johanna Wallén

Webbinariet ägde rum 18 november 2020


Guldäpplets forskardialog handlar om att skapa former för att stimulera samspelet mellan lärare och forskare.

Här inbjuder Peter Becker, Guldäpplets ordförande, Guldäpplets pristagare och nominerade att beskriva konkreta scenarier och arbetssätt och att samtala med en utvald forskare kring dessa. Under 2020 har forskarna varit Staffan Selander, Susanne Kjällander och Åke Grönlund.
Detta är ett utforskande av mötet mellan praktiker och forskare, och ett litet bidrag till formulering av professionens beprövade erfarenhet och utveckling av kunskap i dialog med forskning.

Webbinarieserie på onsdagar kl 16.00-16.30. Hela hösten. Välkommen!

Läs mer
Klokare tillsammans – den professionella reflektionen