Att få med alla på tåget med digitala verktyg

Lärandets nya landskap.Guldäpplets forskardialog – Guldäpplets pristagare och nominerade i dialog med forskare

Att få med alla på tåget med digitala verktyg – flerspråkighet, studiemotivation och elevhälsa 

I denna forskardialog presenterar Mundhir Hajir och Linnea Bergfalk Erkmar, lärare på Enheten för flerspråkighet i Partille kommun samt Petter Danielsson, IKT-pedagog i Hofors kommun sitt arbete och reflekterar kring arbetssätt och undervisning i ett samtal med Annika Lantz-Andersson, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. 

Petter Danielssons presentation, startar vid: 2:12
Linnéa Bergfalk Erkmar och Mudhir Hajir presentation, startar vid: 12:52
Efterföljande gemensamt samtal startar vid: 23:51


Material och länkar från webbinariet

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, material från Linnéa Bergfalk Erkmar och Mudhir Hajir på Pedagog Partilles webbplats

Skolverkets uppföljning av digitaliserings­strategin 2021, Skolverket (2022)

Presentationsbilder från Petter Danielsson

Presentationsbilder från Linnéa Bergfalk Erkmar och Mundhir Hajir

Medverkande:

Linnéa Bergfalk Erkmar och Mundhir Hajir, lärare på Enheten för flerspråkighet i Partille kommun, med uppdrag ingår att stötta kommunens olika skolor i frågor som rör exempelvis språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och digitala resurser som kan underlätta andraspråkselevers lärande

Intervju med Mundhir Hajir och Linnéa Bergfalk Erkmar

Petter Danielsson, är central IKT-pedagog i Hofors kommun och utgår från elevhälsan, vilket innebär att Petter under en arbetsvecka kan möta på hela verksamhetsspannet från förskola till yrkesVux.

Intervju med Petter Danielsson

Annika Lantz-Andersson, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. 

Guldäpplets värdar: 
Johan Sköld, lärare Forshagaakademin, och 
Susanne Kjällander, docent Stockholms universitet, båda medlemmar i Guldäpplets jury.

Guldäpplets forskardialoger i efterhand:
Om du har missat något tidigare webbinarie kan du se det i efterhand.
Samtliga webbinarier Guldäpplets forskardialog


Guldäpplets forskardialog handlar om att skapa former för att stimulera samspelet mellan lärare och forskare. Guldäpplets pristagare och nominerade inbjuds att beskriva konkreta scenarier och arbetssätt och att samtala med en utvald forskare kring dessa.
Detta är ett utforskande av mötet mellan praktiker och forskare, och ett litet bidrag till formulering av professionens beprövade erfarenhet och utveckling av kunskap i dialog med forskning.

Läs mer Klokare tillsammans – den professionella reflektionen

Under hösten 2021 och våren 2022 medverkar kontinuerligt forskarna Åke Grönlund, Örebro universitet, Staffan Selander och Susanne Kjällander, Stockholms universitet samt Johan Sköld, Guldäpplets jury i dialogen.