Guldäpplets forskardialog:
Att hålla samman klassen

Här har Peter Becker, Guldäpplets ordförande, bjudit in Camilla Askebäck Diaz och Åke Grönlund till ett samtal med utgångspunkt i hur Camilla konkret jobbar för att skapa en tydlig struktur så att eleverna vet vad de ska göra oavsett om de är hemma eller på plats i skolan.

Camilla Askebäck Diaz är lärare på Södermalmsskolan i Stockholm och Guldäpplepristagare 2019. Åke Grönlund är professor Örebro universitet och medlem i Guldäpplets jury.

Foto Peter Becker

Peter Becker, ordförande stiftelsen DIU och Guldäpplets jury.

Foto: Johanna Wallén

Foto Camilla Askebäck Diaz

Camilla Askebäck Diaz är lärare på Södermalmsskolan i Stockholm och Guldäpplepristagare 2019.

Foto: Bo Helmersson

Åke Grönlund är professor Örebro universitet och medlem i Guldäpplets jury.

Foto: Bo Helmersson

Webbinariet ägde rum 6 maj 2020


Guldäpplets forskardialog handlar om att skapa former för att stimulera samspelet mellan lärare och forskare.

Här inbjuder Peter Becker, Guldäpplets ordförande, Guldäpplets pristagare och nominerade att beskriva konkreta scenarier och arbetssätt och att samtala med en utvald forskare kring dessa. Under 2020 har forskarna varit Staffan Selander, Susanne Kjällander och Åke Grönlund.
Detta är ett utforskande av mötet mellan praktiker och forskare, och ett litet bidrag till formulering av professionens beprövade erfarenhet och utveckling av kunskap i dialog med forskning.

Webbinarieserie på onsdagar kl 16.00-16.30. Välkommen!

Läs mer 
Klokare tillsammans – den professionella reflektionen