Hylla lärarna
– nominera till lärarpriset Guldäpplet – senast 15 juni!

Den här våren är ingenting sig likt. Men, lärare och skolor runt om i landet visar en imponerande förmåga att anpassa undervisningen. Lärare och skolor bemästrar situationen med allt från undervisning helt online till kombinationer av undervisning i klassrummet och via nätet.

Nu förlänger vi nomineringstiden med fjorton dagar på grund av coronapandemin och skolans arbetsbelastning till den 15 juni

Nu är det dags att hylla lärare som går i spetsen för att utveckla undervisningen med stöd av digitala verktyg och arbetsformer. Att nominera lärare till utmärkelsen Guldäpplet är ett självklart sätt att lyfta fram engagerade lärare, och samtidigt dela goda exempel och bidra till det gemensamma professionella kunnandet kring tillvaratagande av de digitala resurser som nu blivit så centrala. Guldäpplet lyfter fram lärare som går i spetsen, vad gäller undervisning som tar vara på de digitala möjligheterna och utvecklar alla elever. Såväl i det egna klassrummet som online och i samspel med kollegor på skolan och över nätet.

Nominera
Nominera senast 15 juni till Guldäpplet, med en beskrivning av de nominerades insatser över tid i eget klassrum och online, liksom samspelet med kollegor på skola och över nätet, för att lyfta alla elever. Du nominerar med text, länkar och bilagor via webbformuläret

Förra årets pristagare visar alla med sina exempel hur lärare går i spetsen för att utveckla undervisningen i klassrummet och online. Napat Khyiapat från Skellefteå, som med sitt arbete i både när- och fjärrundervisning, från årskurs 1 till sista året på gymnasiet utnyttjar digitaliseringens alla verktyg för att ge sina elever möjlighet att utveckla och fördjupa lärandet i sitt modersmål.

Eller ta Johan Sköld från Forshaga, som fångar elevernas motivation med uppgifter där de berättar i ord och inte minst i bild och rörlig bild på webben med många följare. Hans språkutvecklande arbete online och i klassrummet på yrkes- och individuella program liksom språk på gymnasiet inspirerar.

Och så Camilla Askebäck Diaz, Stockholm som på högstadiet med genomtänkt mix av analog och digitala verktyg i såväl planering, genomförande som utvärdering av sin egen undervisningen inspirerar både egna klassen, skolan och många andra.

Vi söker nu 2020 år Guldäpplekandidater, föregångare och inspiratörer i sin klass, i sin skola – och långt utanför.

Peter Becker, 
ordförande Guldäpplets jury