Andrey Shupliakov

foto på Andrey Shupliakov

Andrey Shupliakov

Nya Elementar
Bromma, Stockholm

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Lärare i Matematik och Teknik på mellanstadiet.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– IT-verktyg för mig är en naturlig och viktig del av alla lärmiljöer då de jämställer förutsättningar för inlärning. Till exempel, genom inspelade videogenomgångar kan elever spola tillbaka och titta flera gånger när eleven saknade fokus på undervisningstillfället, kartläggningsverktyg som snabbt identifierar kunskapsluckor så de kan åtgärdas snabbt, verktyg som låter eleverna visa sina kunskaper på olika sätt så som bild, ljud och film kan bidra till att eleven kan kommunicera sina kunskaper tydligare och enklare, spelifierade verktyg som inspirerar och sprider entusiasm och bidrar till en livslång lust till lärande. Programmering är ett stort fritidsintresse för mig och jag har ambitionen att sprida programmeringsglädjen till elever och kollegor.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Jag ställer alltid frågan: ”Kan det här verktyget effektivisera, förenkla eller höja inlärningspotentialen hos eleverna?” innan jag väljer att använda ett verktyg. En av metoderna som jag använder i min undervisning är flippat klassrum, som förbereder eleverna inför kommande lektioner vilket gör att vi kan fokusera på aktivt arbete under lektionstid. Digitala läxor ger mig möjlighet att se vilka moment mina elever har behov av att gå igenom på lektionstid. Jag kan styra mina genomgångar efter elevernas resultat. Det är det fenomenala med digitala läromedel hur mycket det underlättar överblicken av elevernas kunskaper.

Hur ser du på coronatiden ur perspektivet skolans digitalisering? Har du upptäckt något nytt under denna period som du kommer att fortsätta med?
– Distansundervisning upplevs av mina elever som en naturlig del av deras kunskapsinhämtning. Det är tack vare inspelade genomgångar på min Youtube-kanal och kommunikationsverktyg så som Teams och Showbie där eleverna kan ställa frågor till mig och får svar av mig via röst, bild och film. Dessutom använder jag och mina elever verktyg som skapar en enkel feedback-loop. Verktyg som Socrative, Kahoot, Mentimeter, EdAider och Digiexam gör så att elever kan redovisa sitt lärande och få återkoppling tack vare de inbyggda självrättande funktionerna behöver jag inte samla in elevernas material och kan i stället fördela min tid på att ge meningsfull återkoppling, även hemifrån.

Exempel på videoklipp från min Youtube-kanal.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Jag ser mig själv som hela Sveriges lärare och föreläser och delar idéer ofta. I min skola håller jag och mina kollegor utbildningar för nyanställda lärare kring digitala verktyg. Vi organiserar även ständigt studiedagar för all pedagogisk personal med presentationer och workshops där jag delar med mig de nya verktyg som kan användas av lärare oavsett vilka ämnen de undervisar i. Jag skapar även högkvalitativa videoklipp så personal som inte kunde medverka på workshoptillfällena kan få ta del av utbildningarna när de har möjlighet. Jag fick inbjudan att föreläsa på kommande SETT-mässan och presentera vårt sätt att arbeta med digitala verktyg till lärare från hela landet. Mitt hopp är att sprida glädjen med IT-verktyg och underlätta arbetet för lärare samt höja kunskapsinlärningen och välbefinnandet för elever över hela Sverige.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den?
– Showbie är ett verktyg som låter mig, efter en kartläggning av förkunskaperna, dela in eleverna i grupper. Sedan delar jag ut instruktioner, material och utmaningar till eleverna via appen. Det kan handla om länkar till hemsidor, filmer, genomgångar, instruktioner, checklistor och utmaningar så som problemlösningar och escape rooms. Under arbetets gång kan elever ställa frågor på Showbie, även hemifrån. Jag kan svara via text, ljud och/eller film. Eleverna kan därefter redovisa sitt arbete via inskanning av ett arbete de skrivit för hand, film, bild eller ljud. Slutligen kan jag ge eleverna feedback, även detta kan göras multimodalt.

Guldäpplets forskardialog
Andrey medverkade i Guldäpplets foskardialog tillsammans med Anders Enström i december 2021.
Tema: Elevmotivation och differentiering i NO, teknik och matematik med digitala verktyg
Se Guldäpplets forskardialog i efterhand