Ulrika Jonson

Ulrika Jonson. Foto Erik Viktorsson

Ulrika Jonson

Guldäpplepristagare 2014

Presentation

Ulrika Jonson, enhetschef digitalisering, utbildningskontoret, Södertälje kommun. Andrapristagare Guldäpplet 2014. Medlem Guldäpplet jury 2015-2016, 2019-

Vad är det bästa med att vara med i Guldäpplets jury?
– Guldäpplet är en viktig del i det nationella kollegiala arbetet för att förverkliga den nationella handlingsplanen för digitaliseringen av skolväsendet med fokus på kvalitet och tillgänglighet i undervisning och lärande i samtliga skolformer. Och som medlem i juryn får jag förmånen att lära mig mycket av fantastiska lärare och andra verksamma inom lärande och utbildning. Att ta del av och sätta sig in alla nomineringar gör att jag lär mig oändliga mängder om olika sätt att arbeta med och olika sätt att tänka runt digitalisering av skola och utbildning.

– Att sitta i juryn gör att jag behöver ha ett öppet sinne samtidigt kräver det att jag är omvärldsorienterad, påläst och engagerad. Det gör att jag är på tårna!

Foto: Erik Viktorsson