Jury 2023


Presentation

Presentation av Jury 2023

Guldäpplets jury 2023

Anders Enström, förstelärare i digitalisering, lärare på Lärande Grundskola Skapa i Huddinge, vinnare Guldäpplet 2022.

Pernilla Andersson, lärare och verksam på ekonomiprogrammet, Eksjö gymnasium. Pristagare Guldäpplet 2022.

Martin Howe, förstelärare, mellanstadielärare på Paradisskolan och utvecklare Borlänge kommuns skolor. Pristagare Guldäpplet 2022.

Ellinor Hallerström, förskollärare med speciellt IKT uppdrag på Vattentornets förskola, representant för IKT-nätverket Förskolan i Södertälje kommun, vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2022.

Ulrika Elisson Grane, lärare på Ullvi skola i Leksand och digitaliseringsutvecklare i Leksand, vinnare Guldäpplet 2021.

Karolin Wagner, slöjdlärare, Innovitaskolan Landskrona, pristagare Guldäpplet 2021

Helene Larsson, speciallärare på Rosenlundsskolan (grundsärskola) F-6, och it-pedagog på skolan, Jönköping. Pristagare Guldäpplet 2021.

Peter Becker, ordförande Stiftelsen DIU, ordförande i juryn

Robert Fahlgren, 2:e vice ordförande i Lärarförbundet, Skellefteå

Johan Runesson, förbundsstyrelsen i Lärarnas Riksförbund, Stockholm

Eva Rännar, projektledare, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Lotta Ramqvist, undervisningsråd, Skolverket

Mikael Svensson, programansvarig för skolans digitalisering på SKR, Sveriges Kommuner och Regioner

Semir Susic, koordinator, eTwinning

Henrik Rentsch, vd, Netsmart AB

Mats Rosenkvist, vd, BravoLesson

Alexandra Blomberg, Marknads- och försäljningschef, ILT inläsningstjänst

Ulrika Jonson, samordnande IKT-pedagog, utbildningskontoret, Södertälje kommun

Lena Elfvingsson, verksamhetschef, Certifierat i Sverige AB – CESAB

Lena Nydahl, koordinator Framtidens lärande, Simrishamn

Johan Sköld, lärare i svenska och tyska och undervisar nyanlända ungdomar i svenska som andraspråk samt förstelärare inom IKT på Forshagaakademin i Forshaga. Pristagare Guldäpplet 2019.

Susanne Kjällander, filosofie doktor och lektor vid Stockholms universitet, vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2019

Jenny Edvardsson, adjunkt i utbildningsvetenskap vid Högskolan Kristianstad