Lena Elfvingsson

Foto Lena Elfvingsson

Lena Elfvingsson

vice ordförande
Föreningen DIU

Presentation

 

Lena Elfvingsson, verksamhetschef CESAB, leg lärare, tidigare rektor och bitr förvaltningchef. Vice ordförande i föreningen DIU. Jurymedlem sedan 2007

Vad är det bästa med att vara med i Guldäpplets jury?
– Vi vet alla lärarens betydelse för elevernas resultat. Att få lyfta fram skickliga lärare och sprida det positiva och engagerade utvecklingsarbete som pågår varje dag i våra skolor är härligt! Min förhoppning är att Guldäpplets glans ska sprida cirklar kring de nominerade och bidra till det kollegiala samarbetet och kvalitetsutvecklingen över skol- och kommungränser.