Mikael Svensson

Foto Mikael Svensson, SKL

Mikael Svensson

programansvarig
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Presentation

Mikael Svensson, programansvarig för skolans digitalisering på Sveriges Kommuner och Regioner  tidigare utvecklingsledare för digitalisering samt IKT-strateg i Gävle kommun och leg lärare i Ma/NO/Tk. Medlem i Guldäpplets jury 2019 – 

Vad är det bästa med att vara med i Guldäpplets jury?
– Jag ser det som väldigt viktigt att få lyfta de duktiga lärare som utvecklar och förbättrar undervisningssituationen för våra elever med hjälp av IT. Genom att använda IT så kan vi göra skolan mer likvärdig och förståelig. De nominerade lärarna och särskilt pristagarna bidrar på ett värdefullt sätt till detta. Genom att sitta med i juryn lär också jag mig av de nominerade lärarna som arbetar med nya processer med stöd av digitala verktyg och resurser.