Per Falk

Per Falk

utvecklingsledare
Guldäpplejuryns särskilda pris 2023

Presentation

Per Falk, utvecklingsledare på Sektorn för Lärande och Bildning i Sundbybergs stad och processledare på Kvasar Makerspace samt undervisar på förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet.