Jury 2014


Presentation

Presentation av Jury 2014

 

Guldäpplets jury 2014

Christina Löfving, lärare Stenungsund, Guldäpplejuryns särskilda pris 2012

Ulrika Ryan, lärare på Byskolan, Lund, Guldäpplet 2012

Daniel Gomejzon, lärare, Upplands Väsby gymnasium, Upplands Väsby, Guldäpplet 2013

Pia Widegren, utvecklingsledare från Motala, Guldäpplejuryns särskilda pris 2013

Katarina Lycken Rüter, Skolverket, tidigare lärare Östra Real, Stockholm, Guldäpplet 2013

Jonas Lindahl, lärare, Täby kommun, Guldäpplet 2013

Malin Annergård Pierrou, programansvarig skola, Center för eSamhället, Sveriges Kommuner och Landsting

Marcus Arwidson, Netsmart AB

Peter Becker, ordförande Stiftelsen DIU, ordförande i juryn

Lena Elfvingsson, biträdande skolchef, för- och grundskolor, Järfälla kommun

Berit Engberg, samordnare it i lärandet, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Robert Fahlgren, förbundsstyrelsen i Lärarförbundet, Skellefteå

Elin Forss, produktutvecklare, Tieto Education, Healthcare & Welfare AB

Lena Nydahl, koordinator Framtidens lärande, Simrishamn

Ragnar Sjölander, förbundsstyrelsen i Lärarnas Riksförbund, Stockholm

Åsa Steholt Vernerson, VD, Gleerups