Sandra Asp Axelsson

Sandra Asp Axelsson

styrelseledamot
Sveriges Lärare

Sandra Asp Axelsson, ledamot i  förbundsstyrelsen för Sveriges Lärare, förskollärare och utvecklingsledare i Borlänge kommun. Medlem i Guldäpplets jury sedan 2023.

Vad är det bästa med att vara med i Guldäpplets jury?
– Jag hoppas kunna bidra i juryn med erfarenhet och insyn i förskolans verksamhet och uppdrag. (Jag tror även alla diskussioner jag deltagit i kring adekvat digital kompetens i förskolan kommer vara värdefulla för mig i mitt juryarbete).