Lotta Ramqvist

Foto Lotta Ramqvist

Lotta Ramqvist

undervisningsråd
Skolverket

Presentation

Lotta Ramqvist, undervisningsråd, Skolverket. Medlem i Guldäpplets jury från och med 2021 

Vad är det bästa med att vara med i Guldäpplets jury?
– Att få ta del av alla fantastiska exempel på hur lärare idag använder digitaliseringen för att skapa ett mervärde i undervisningen. Guldäpplet synliggör lärares arbete, engagemang, kreativitet, nytänkande och delarglädje. Det är spännande att läsa alla motiveringar och att diskutera alla goda exempel tillsammans i juryn. Utifrån min egen erfarenhet av undervisning samt mitt tidigare arbete som IT-pedagog, kan jag relatera till lärarens digitala vardag och se de möjligheter och utmaningar som lärare idag står inför när det gäller digitalisering.