Henrik Rentsch

Foto Henrik Rentsch

Henrik Rentsch

CEO/CINO
Netsmart

Presentation

Henrik Rentsch, CEO/CINO, Netsmart. Jurymedlem sedan 2019.

Vad är det bästa med att vara med i Guldäpplets jury?
– Vi har under många år aktivt deltagit och följt utvecklingen och digitaliseringsprocessen i skolorna genom SMART Board. Det är intressant och viktigt att premiera goda idéer och tillämpningar inom skola och utbildning.

– Sveriges konkurrenskraft internationellt är beroende av att vår utbildning ligger i framkant när det gäller att kunna tillämpa digitala verktyg. Att uppmuntra och stimulera de pedagoger som med initiativkraft och nytänkande
bidrar till att höja kvaliteten inom utbildning känns för mig extra viktigt. Ibland får man också idéer och uppslag som kan tas tillvara inom den egna verksamheten.