Susanne Kjällander

Foto Susanne Kjällander,

Susanne Kjällander

universitetslektor
Guldäpplejuryns särskilda pris 2019

Presentation

Susanne Kjällander, filosofie doktor och lektor vid Stockholms universitet, vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2019. Jurymedlem 2020-2021.

Vad är det bästa med att vara med i Guldäpplets jury?
– Då jag forskar och föreläser möter jag så många fantastiska pedagoger som outtröttligt jobbar med digitalisering på innovativa och kreativa sätt med sina elever och kollegor. I sin undervisning använder de sig av spännande digitala verktyg på sätt som gagnar verksamheten och barnen. Guldäpplet är ett så fint sätt att lyfta och sprida dessa eldsjälars arbete.

– För egen del ser jag fram emot att vara en del av en grupp som bygger på såväl beprövad erfarenhet som vetenskaplig grund och att få ta del av det som händer i förskola och skola. Som lektor på universitetet har jag mycket att lära och jag hoppas att jag får ny inspiration till utvecklingen av kurser på våra olika lärarutbildningar, för det behövs!