Lena Nydahl

Len Nydahl jurymedlem

Lena Nydahl

koordinator Framtidens lärande
Stiftelsen DIU

Presentation

 

Lena Nydahl, koordinator Framtidens lärande, tidigare lärare, kanslichef för ITiS. Jurymedlem sedan 2002.

Vad är det bästa med att vara med i Guldäpplets jury?
– Skolan är en av våra viktigaste samhällsinstitutioner och lärarna dess främsta resurs. Att via juryarbetet i Guldäpplet få möta och lyfta fram ett stort antal förebilder i form av engagerade, nyfikna, modiga och ödmjuka lärare som kontinuerligt utvecklar sin egen verksamhet och också bidrar till hela skolans utveckling är inspirerande och givande.