Nuvarande Jury

Henrik Rentsch

CEO/CINO
Netsmart

Presentation

Presentation av Henrik Rentsch

Henrik Rentsch, CEO/CINO, Netsmart. Jurymedlem sedan 2019.

Vad är det bästa med att vara med i Guldäpplets jury?
– Vi har under många år aktivt deltagit och följt utvecklingen och digitaliseringsprocessen i skolorna genom SMART Board. Det är intressant och viktigt att premiera goda idéer och tillämpningar inom skola och utbildning.

– Sveriges konkurrenskraft internationellt är beroende av att vår utbildning ligger i framkant när det gäller att kunna tillämpa digitala verktyg. Att uppmuntra och stimulera de pedagoger som med initiativkraft och nytänkande
bidrar till att höja kvaliteten inom utbildning känns för mig extra viktigt. Ibland får man också idéer och uppslag som kan tas tillvara inom den egna verksamheten.

Alexandra Blomberg

marknads- och försäljningschef
ILT inläsningstjänst

Presentation

Presentation av Alexandra Blomberg

 

Alexandra Blomberg, marknads- och försäljningschef, ILT Inläsningstjänst. Jurymedlem 2012-2013, 2018-

Vad är det bästa med att vara med i Guldäpplets jury?
– Med min bakgrund från skolvärlden vet jag att det är pedagogerna som gör skillnad i undervisningen för våra elever och att det är de som bidrar till skolutvecklingen i Sverige. Lärarrollen är komplex idag, och det är därför extra roligt att kunna vara med och lyfta och fokusera på goda pedagogiska exempel där lärarna visat att de delar med sig av sina erfarenheter och sin kompetens. Guldäpplet fokuserar på det pedagogiska arbetet och kollegiala lärandet och jag tror att det är genom att lyfta just det arbetet i skolan som förhoppningsvis bidrar till att kanske fler vill bli lärare i framtiden.

– Senast jag satt i juryn för Guldäpplet var 2013 då jag arbetade på Netsmart. I min roll på ILT Inläsningstjänst tycker jag att det är viktigt att vara med i forum och arenor där branschen gemensamt vill lyfta duktiga pedagoger.

Mats Rosenkvist

vd och grundare
BravoLesson

Presentation

Presentation av Mats Rosenkvist

 

Mats Rosenkvist, vd och grundare BRAVOLesson.  Jurymedlem sedan 2022.

Vad är det bästa med att vara med i Guldäpplets jury?
– Jag brinner för elevernas lärande. Därför blir är det spännande att vara en del av den kraft som Guldäpplet är för svenska skola – att på nära håll ta del av alla skickliga och innovativa lärares arbete för att utveckla undervisning och lärande med stöd av digitala verktyg och resurser.

Susanne Kjällander

universitetslektor
Guldäpplejuryns särskilda pris 2019

Presentation

Presentation av Susanne Kjällander

Susanne Kjällander, filosofie doktor och lektor vid Stockholms universitet, vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2019. Jurymedlem 2021–

Vad är det bästa med att vara med i Guldäpplets jury?
– I mitt arbete möter jag så många fantastiska pedagoger som outtröttligt jobbar innovativt och kreativt – särskilt nu när pandemin på många sätt satt deras digitala kompetens på prov och även utvecklat den. Guldäpplet är ett så fint sätt att lyfta och sprida dessa eldsjälars arbete.

– I min roll som forskare är det mycket utvecklande att bli uppdaterad gällande vardagen i förskola och skola. Att dessutom få diskutera digitalisering och undervisning med lärare, andra forskare eller strateger och rektorer med samma intresse i gränssnittet mellan beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund är så utvecklade. De seminarier jag haft i Guldäpplets forskardialog har varit bland det roligaste jag gjort på sista tiden! 

Ulrika Jonson

Guldäpplepristagare 2014

Presentation

Presentation av Ulrika Jonson

Ulrika Jonson, enhetschef digitalisering, utbildningskontoret, Södertälje kommun. Andrapristagare Guldäpplet 2014. Medlem Guldäpplet jury 2015-2016, 2019-

Vad är det bästa med att vara med i Guldäpplets jury?
– Guldäpplet är en viktig del i det nationella kollegiala arbetet för att förverkliga den nationella handlingsplanen för digitaliseringen av skolväsendet med fokus på kvalitet och tillgänglighet i undervisning och lärande i samtliga skolformer. Och som medlem i juryn får jag förmånen att lära mig mycket av fantastiska lärare och andra verksamma inom lärande och utbildning. Att ta del av och sätta sig in alla nomineringar gör att jag lär mig oändliga mängder om olika sätt att arbeta med och olika sätt att tänka runt digitalisering av skola och utbildning.

– Att sitta i juryn gör att jag behöver ha ett öppet sinne samtidigt kräver det att jag är omvärldsorienterad, påläst och engagerad. Det gör att jag är på tårna!

Foto: Erik Viktorsson

Jenny Edvardsson

lärare
Guldäpplepristagare 2015

Presentation

Presentation av Jenny Edvardsson

 

Jenny Edvardsson, adjunkt i utbildningsvetenskap vid Högskolan Kristianstad, tidigare gymnasielärare  svenska och historia på Wendesgymnasiet samt förstelärare inriktning språkutveckling/svenska/IKT. Andrapristagare Guldäpplet 2015. Jurymedlem sedan 2016.

– Som medlem i Guldäpplet-juryn får jag möta Sveriges bästa lärare. Jag får läsa om deras klassrumsnära arbete och jag inspireras. Nya idéer och tankar växer fram och dessa ger avtryck i min egen undervisning. Juryarbetet ger ringar på vattnet.

 

Foto: Filip Hanning

Johan Sköld

lärare
Guldäpplepristagare 2019

Presentation

Presentation av Johan Sköld

Johan Sköld, lärare i svenska och tyska och nyanlända ungdomar i svenska som andraspråk och förstelärare inom IKT på Forshagaakademin i Forshaga. Pristagare Guldäpplet 2019. Medlem i juryn 2020-2021.

Vad är det bästa med att sitta i Guldäpplets jury?
– Jag ser verkligen fram emot att sitta i Guldäpplets jury och få möjlighet att få ytterligare inblick i allt fantastiskt utvecklingsarbete inom digitalisering som sker runtom i skolorna i Sverige. Förutom att det är otroligt givande fortbildning för mig, mina kollegor och elever känns det fint och inspirerande att vara med och lyfta fram nytänkande lärares arbetssätt inom skolan och därigenom ge dem chansen att sprida sin kunskap vidare.

 

Foto: Bo Helmersson

Lena Elfvingsson

vice ordförande
Föreningen DIU

Presentation

Presentation av Lena Elfvingsson

 

Lena Elfvingsson, verksamhetschef CESAB, leg lärare, tidigare rektor och bitr förvaltningchef. Vice ordförande i föreningen DIU. Jurymedlem sedan 2007

Vad är det bästa med att vara med i Guldäpplets jury?
– Vi vet alla lärarens betydelse för elevernas resultat. Att få lyfta fram skickliga lärare och sprida det positiva och engagerade utvecklingsarbete som pågår varje dag i våra skolor är härligt! Min förhoppning är att Guldäpplets glans ska sprida cirklar kring de nominerade och bidra till det kollegiala samarbetet och kvalitetsutvecklingen över skol- och kommungränser. 

Lena Nydahl

koordinator Framtidens lärande
Stiftelsen DIU

Presentation

Presentation av Lena Nydahl

 

Lena Nydahl, koordinator Framtidens lärande, tidigare lärare, kanslichef för ITiS. Jurymedlem sedan 2002.

Vad är det bästa med att vara med i Guldäpplets jury?
– Skolan är en av våra viktigaste samhällsinstitutioner och lärarna dess främsta resurs. Att via juryarbetet i Guldäpplet få möta och lyfta fram ett stort antal förebilder i form av engagerade, nyfikna, modiga och ödmjuka lärare som kontinuerligt utvecklar sin egen verksamhet och också bidrar till hela skolans utveckling är inspirerande och givande.

Sida 3 av 612345...Sista »