Nuvarande Jury

Ulrika Jonson

Guldäpplepristagare 2014

Presentation

Presentation av Ulrika Jonson

Ulrika Jonson, enhetschef digitalisering, utbildningskontoret, Södertälje kommun. Andrapristagare Guldäpplet 2014. Medlem Guldäpplet jury 2015-2016, 2019-

Vad är det bästa med att vara med i Guldäpplets jury?
– Guldäpplet är en viktig del i det nationella kollegiala arbetet för att förverkliga den nationella handlingsplanen för digitaliseringen av skolväsendet med fokus på kvalitet och tillgänglighet i undervisning och lärande i samtliga skolformer. Och som medlem i juryn får jag förmånen att lära mig mycket av fantastiska lärare och andra verksamma inom lärande och utbildning. Att ta del av och sätta sig in alla nomineringar gör att jag lär mig oändliga mängder om olika sätt att arbeta med och olika sätt att tänka runt digitalisering av skola och utbildning.

– Att sitta i juryn gör att jag behöver ha ett öppet sinne samtidigt kräver det att jag är omvärldsorienterad, påläst och engagerad. Det gör att jag är på tårna!

Foto: Erik Viktorsson

Jenny Edvardsson

lärare
Guldäpplepristagare 2015

Presentation

Presentation av Jenny Edvardsson

 

Jenny Edvardsson, adjunkt i utbildningsvetenskap vid Högskolan Kristianstad, tidigare gymnasielärare  svenska och historia på Wendesgymnasiet samt förstelärare inriktning språkutveckling/svenska/IKT. Andrapristagare Guldäpplet 2015. Jurymedlem sedan 2016.

– Som medlem i Guldäpplet-juryn får jag möta Sveriges bästa lärare. Jag får läsa om deras klassrumsnära arbete och jag inspireras. Nya idéer och tankar växer fram och dessa ger avtryck i min egen undervisning. Juryarbetet ger ringar på vattnet.

 

Foto: Filip Hanning

Johan Sköld

lärare
Guldäpplepristagare 2019

Presentation

Presentation av Johan Sköld

Johan Sköld, lärare i svenska och tyska och nyanlända ungdomar i svenska som andraspråk och förstelärare inom IKT på Forshagaakademin i Forshaga. Pristagare Guldäpplet 2019. Medlem i juryn 2020-2021.

Vad är det bästa med att sitta i Guldäpplets jury?
– Jag ser verkligen fram emot att sitta i Guldäpplets jury och få möjlighet att få ytterligare inblick i allt fantastiskt utvecklingsarbete inom digitalisering som sker runtom i skolorna i Sverige. Förutom att det är otroligt givande fortbildning för mig, mina kollegor och elever känns det fint och inspirerande att vara med och lyfta fram nytänkande lärares arbetssätt inom skolan och därigenom ge dem chansen att sprida sin kunskap vidare.

 

Foto: Bo Helmersson

Lena Elfvingsson

vice ordförande
Föreningen DIU

Presentation

Presentation av Lena Elfvingsson

 

Lena Elfvingsson, verksamhetschef CESAB, leg lärare, tidigare rektor och bitr förvaltningchef. Vice ordförande i föreningen DIU. Jurymedlem sedan 2007

Vad är det bästa med att vara med i Guldäpplets jury?
– Vi vet alla lärarens betydelse för elevernas resultat. Att få lyfta fram skickliga lärare och sprida det positiva och engagerade utvecklingsarbete som pågår varje dag i våra skolor är härligt! Min förhoppning är att Guldäpplets glans ska sprida cirklar kring de nominerade och bidra till det kollegiala samarbetet och kvalitetsutvecklingen över skol- och kommungränser. 

Lena Nydahl

koordinator Framtidens lärande
Stiftelsen DIU

Presentation

Presentation av Lena Nydahl

 

Lena Nydahl, koordinator Framtidens lärande, tidigare lärare, kanslichef för ITiS. Jurymedlem sedan 2002.

Vad är det bästa med att vara med i Guldäpplets jury?
– Skolan är en av våra viktigaste samhällsinstitutioner och lärarna dess främsta resurs. Att via juryarbetet i Guldäpplet få möta och lyfta fram ett stort antal förebilder i form av engagerade, nyfikna, modiga och ödmjuka lärare som kontinuerligt utvecklar sin egen verksamhet och också bidrar till hela skolans utveckling är inspirerande och givande.

Jury 2022


Presentation

Presentation av Jury 2022

 

Guldäpplets jury 2022

Ulrika Elisson Grane, lärare på Ullvi skola i Leksand och digitaliseringsutvecklare i Leksand, vinnare Guldäpplet 2021.

Karolin Wagner, slöjdlärare, Innovitaskolan Landskrona, pristagare Guldäpplet 2021

Helene Larsson, speciallärare på Rosenlundsskolan (grundsärskola) F-6, och it-pedagog på skolan, Jönköping. Pristagare Guldäpplet 2021.

Emelie Hahn, lärare i tyska och So-ämnena och IKT-pedagog på Gränbyskolan i Uppsala.  Vinnare av Guldäpplet 2020.

Linda Bjällerstedt, förskollärare på Bjurhovdasmyckets förskola i Västerås. Pristagare Guldäpplet 2020 tillsammans med och Sara Bergström.

Sara Bergström, förskollärare på Bjurhovdasmyckets förskola i Västerås. Pristagare Guldäpplet 2020 tillsammans med Linda Bjällerstedt

Pernilla Abrahamsson, lärare i Ma/NO/TK på Norrevångskolan i Karlshamn. Guldäpplepristagare 2020 tillsammans med Mia Lägnert.

Mia Lägnert, SO-lärare, på Norrevångskolan i Karlshamn, Pristagare Guldäpplet 2020 tillsammans med Pernilla Abrahamsson.

Peter Becker, ordförande Stiftelsen DIU, ordförande i juryn

Robert Fahlgren, 2:e vice ordförande i Lärarförbundet, Skellefteå

Johan Runesson, förbundsstyrelsen i Lärarnas Riksförbund, Stockholm

Eva Rännar, projektledare, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Lotta Ramqvist, undervisningsråd, Skolverket

Mikael Svensson, programansvarig för skolans digitalisering på SKR, Sveriges Kommuner och Regioner

Semir Susic, koordinator, eTwinning

Henrik Rentsch, vd, Netsmart AB

Mats Rosenkvist, vd, BravoLesson

Alexandra Blomberg, Marknads- och försäljningschef, ILT inläsningstjänst

Ulrika Jonson, samordnande IKT-pedagog, utbildningskontoret, Södertälje kommun

Lena Elfvingsson, verksamhetschef, Certifierat i Sverige AB – CESAB

Lena Nydahl, koordinator Framtidens lärande, Simrishamn

Johan Sköld, lärare i svenska och tyska och undervisar nyanlända ungdomar i svenska som andraspråk samt förstelärare inom IKT på Forshagaakademin i Forshaga. Pristagare Guldäpplet 2019.

Susanne Kjällander, filosofie doktor och lektor vid Stockholms universitet, vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2019

Jenny Edvardsson, adjunkt i utbildningsvetenskap vid Högskolan Kristianstad

 

 

 

Jury 2021


Presentation

Presentation av Jury 2021

 

Guldäpplets jury 2021

Emelie Hahn, lärare i tyska och So-ämnena och IKT-pedagog på Gränbyskolan i Uppsala.  Vinnare av Guldäpplet 2020.

Linda Bjällerstedt, förskollärare på Bjurhovdasmyckets förskola i Västerås. Pristagare Guldäpplet 2020 tillsammans med och Sara Bergström.

Sara Bergström, förskollärare på Bjurhovdasmyckets förskola i Västerås. Pristagare Guldäpplet 2020 tillsammans med Linda Bjällerstedt

Pernilla Abrahamsson, lärare i Ma/NO/TK på Norrevångskolan i Karlshamn. Guldäpplepristagare 2020 tillsammans med Mia Lägnert.

Mia Lägnert, SO-lärare, på Norrevångskolan i Karlshamn, Pristagare Guldäpplet 2020 tillsammans med Pernilla Abrahamsson.

Napat Khiyapat, modersmålslärare i thailändska och förstelärare med uppdrag i fjärrundervisning, Modersmålsenheten i Skellefteå kommun. Vinnare av Guldäpplet 2019.a

Camilla Askebäck Diaz, lärare i Ma/NO åk 7-9 och förstelärare i digitala verktyg, på Södermalmsskolan i Stockhoml. Pristagare Guldäpplet 2019.

Johan Sköld, lärare i svenska och tyska och undervisar nyanlända ungdomar i svenska som andraspråk samt förstelärare inom IKT på Forshagaakademin i Forshaga. Pristagare Guldäpplet 2019.

Susanne Kjällander, filosofie doktor och lektor vid Stockholms universitet, vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2019.

Peter Becker, ordförande Stiftelsen DIU, ordförande i juryn

Stefan Bonn, samordnare it i lärandet, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Lotta Ramqvist, undervisningsråd, Skolverket

Mikael Svensson, programansvarig för skolans digitalisering på SKR, Sveriges Kommuner och Regioner

Ulrika Jonson, samordnande IKT-pedagog, utbildningskontoret, Södertälje kommun. Andrapristagare Guldäpplet 2014.

Lena Elfvingsson, verksamhetschef, Certifierat i Sverige AB – CESAB

Robert Fahlgren, 2:e vice ordförande i Lärarförbundet, Skellefteå

Johan Runesson, förbundsstyrelsen i Lärarnas Riksförbund, Stockholm

Henrik Rentsch, vd, Netsmart AB

Alexandra Blomberg, Marknads- och försäljningschef, ILT inläsningstjänst

Elisabeth Lennartsdotter, kommunikationschef, Gleerups

Lena Nydahl, koordinator Framtidens lärande, Simrishamn

 

 

 

 

Jury 2020


Presentation

Presentation av Jury 2020

 

Guldäpplets jury 2020

Napat Khiyapat, modersmålslärare i thailändska och förstelärare med uppdrag i fjärrundervisning, Modersmålsenheten i Skellefteå kommun. Vinnare av Guldäpplet 2019.

Camilla Askebäck Diaz, lärare i Ma/NO åk 7-9 och förstelärare i digitala verktyg, på Södermalmsskolan i Stockhoml. Pristagare Guldäpplet 2019.

Johan Sköld, lärare i svenska och tyska och undervisar nyanlända ungdomar i svenska som andraspråk samt förstelärare inom IKT på Forshagaakademin i Forshaga. Pristagare Guldäpplet 2019.

Susanne Kjällander, filosofie doktor och lektor vid Stockholms universitet, vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2019.

Maria Glawe, speciallärare, inriktning språk-, läs-, och skrivutveckling, och förstelärare på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg. Vinnare av Guldäpplet 2018.

Daniel Nilsson, speciallärare i matematik och förstelärare, på Stagneliusskolan i Kalmar. Pristagare Guldäpplet 2018.

Anna Bergström, speciallärare, inriktning språk-, läs-, och skrivutveckling och förstelärare, Lejonströmsskolans grundsärskola 7-9 i Skellefteå, pristagare Guldäpplet 2018.

Amelie Wahlström, rektor i Karlstad, vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2018.

Peter Becker, ordförande Stiftelsen DIU, ordförande i juryn

Stefan Bonn, samordnare it i lärandet, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Mikael Svensson, programansvarig för skolans digitalisering på SKR, Sveriges Kommuner och Regioner

Ulrika Jonson, samordnande IKT-pedagog, utbildningskontoret, Södertälje kommun. Andrapristagare Guldäpplet 2014.

Jenny Edvardsson, gymnasielärare svenska och historia på Wendesgymnasiet. Förstelärare inriktning språkutveckling/svenska/IKT. Andrapristagare Guldäpplet 2015

Lena Elfvingsson, verksamhetschef, Certifierat i Sverige AB – CESAB

Robert Fahlgren, 2:e vice ordförande i Lärarförbundet, Skellefteå

Ragnar Sjölander, förbundsstyrelsen i Lärarnas Riksförbund, Stockholm

Åke Grönlund, professor, Örebro universitet

Henrik Rentsch, vd, Netsmart AB

Alexandra Blomberg, Marknads- och försäljningschef, ILT inläsningstjänst

Elisabeth Lennartsdotter, kommunikationschef, Gleerups

Lena Nydahl, koordinator Framtidens lärande, Simrishamn

Gabriella Larsson, marknadsansvarig, Studentlitteratur

 

 

 

Jury 2019


Presentation

Presentation av Jury 2019

 

Guldäpplets jury 2019

Maria Glawe, speciallärare, inriktning språk-, läs-, och skrivutveckling, och förstelärare på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg. Vinnare av Guldäpplet 2018

Daniel Nilsson, speciallärare i matematik och förstelärare, på Stagneliusskolan i Kalmar. Pristagare Guldäpplet 2018.

Anna Bergström, speciallärare, inriktning språk-, läs-, och skrivutveckling och förstelärare, Lejonströmsskolans grundsärskola 7-9 i Skellefteå, pristagare Guldäpplet 2018.

Amelie Wahlström, rektor i Karlstad, vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2018. Medlem i juryn 2019-2020

Cecilia Christiansen, lärare i matematik, Carlsson skola i Stockolm, pristagare Guldäpplet 2017

Ulrihca Malmberg, lärare i naturkunskap och matematik på Södra Latins gymnasium i Stockolm,pristagare Guldäpplet 2017

Emma Nääs, lärare på Jonslunds skola i Essunga, pristagare Guldäpplet2017

Hans Gustavsson, bagerilärare på Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Jenny Nyströms skola i Kalmar, pristagare Guldäpplet 2017

Carl Heath, ansvarig för digitalisering och lärande på forskningsinstitutet RISE, Research Institutes of Sweden, vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2017

Peter Becker, ordförande Stiftelsen DIU, ordförande i juryn

Stefan Bonn, samordnare it i lärandet, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Mikael Svensson, programansvarig för skolans digitalisering på SKR, Sveriges Kommuner och Regioner

Ulrika Jonson, samordnande IKT-pedagog, utbildningskontoret, Södertälje kommun. Andrapristagare Guldäpplet 2014.

Jenny Edvardsson, gymnasielärare svenska och historia på Wendesgymnasiet. Förstelärare inriktning språkutveckling/svenska/IKT. Andrapristagare Guldäpplet 2015

Lena Elfvingsson, verksamhetschef, Certifierat i Sverige AB – CESAB

Robert Fahlgren, 2:e vice ordförande i Lärarförbundet, Skellefteå

Åke Grönlund, professor, Örebro universitet

Henrik Rentsch, vd, Netsmart AB

Alexandra Blomberg, Marknads- och försäljningschef, ILT inläsningstjänst

Elisabeth Lennartsdotter, kommunikationschef, Gleerups

Lena Nydahl, koordinator Framtidens lärande, Simrishamn

Åsa Sandberg, redaktionschef grundskola, Studentlitteratur AB

Ragnar Sjölander, förbundsstyrelsen i Lärarnas Riksförbund, Stockholm

 

 

Sida 3 av 512345